onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Örebro läns bidrag

Publicerad: 2 april 2014, 05:00

Bidrag 33: Tidig specialistläkarledd teambedömning på medicinakuten Foto: Lars-Göran Jansson


Bidrag 30: Webbsidan Bildtelefoni.net
Hemvist: Örebro läns landsting

Motivering: I Örebro lever många teckenspråkiga. För att möta de behov som fanns av teckenspråkstolkar, samtidigt som de offentliga medlen var begränsade, startades detta projekt. Resor och ställtider försvann och kunde bytas med mer tolkning. Utveckling och drift av en ny samhällstjänst i Sverige, som nu fungerar fullt ut, innebär att teckenspråkiga personer direkt kan kommunicera med alla i Sverige när de själva vill.

Bidrag 31: Scrub the Hub
Hemvist: Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Motivering: På ett effektivt sätt har en ny metod implementerats som redan används i andra delar av världen. Den är i stort sett gratis och kräver ingen avancerad teknik, men lyckas ändå på ett effektivt sätt förhindra blodförgiftning. I stället för en snabb avtorkning gnuggar alla sjuksköterskor gummimembranet på det vårdade barnets infart med en spritsudd under 15 sekunder innan infarten används. Detta minskar risken för infektion. Projektet har lyckats med att först bevisa metodens effekt och därefter, på mindre än ett år, lyckats sprida användningen av metoden till flera andra sjukhus. Om den här metoden fortsätter att sprida sig till alla Sveriges sjukhus kommer den att sänka kostnader och rädda människoliv över hela landet.

Bidrag 32: Strukturerad vårddokumentation till kvalitetsregister
Hemvist: Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Motivering: Genom att använda gemensam arkitektur för vård och omsorg och de gemensamma tjänsterna vid direktöverföring mellan vårdens journalsystem och kvalitetsregister, skapas ytterligare ett användningsområde där befintliga tjänster används. En strukturerad vårddokumentation som följer vårdprocessen och som överensstämmer med vad kvalitetsregister efterfrågar ger dels mindre dubbelregistrering, dels en ökad kvalitetssäkring av data som lämnas till kvalitetsregister.

Bidrag 33: Tidig specialistläkarledd teambedömning på medicinakuten
Hemvist: Akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Örebro

Motivering: Genom ett förändrat arbetssätt har man kunnat åstadkomma betydande förbättringar i fråga om ledtider, medicinsk och patientupplevd kvalitet på akutmottagningen. Arbetssättet innebär att en specialistkompetent läkare i internmedicin, lungmedicin eller kardiologi, i team med sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningen, gör en omedelbar bedömning av samtliga patienter som kommer in till medicinakuten. I denna omgående, specialistläkarledda teambedömning möjliggörs tidiga, kvalificerade medicinska beslut och effektiv handläggning med patientens fokus.

Bidrag 34: Strukturerat arbete för att minska faktorer som påverkar uppkomst av trycksår, respektive risken för belastningsskador
Hemvist:
Karlskoga lasarett

Motivering: Det är viktigt att arbeta strukturerat för att minska faktorerna som påverkar uppkomsten av trycksår, respektive risken för belastningsskador i omvårdnadssituationen. Under en fem dagar lång grundutbildning i förflyttningskunskap ingår därför inte bara sjukdomslära och omvårdnadskunskap, utan även patientsäkerhet och arbetsmiljö. En stor del fokuseras även på utbildning av madrasskunskap, kunskap om förflyttningshjälpmedel och olika former av riskanalyser. Att ha fungerande arbetsmiljögrupper på enheterna är också en del av det förebyggande arbetet. De driver riskanalysarbetet i stort där fokus på ergonomi och förflyttningar ingår.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev