Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Skånes nominerade

Publicerad: 2 april 2014, 05:00


Bidrag 1: Ämma – Äldre i Malmö mobilt akutteam
Hemvist:
Internmedicinska kliniken/akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus

Motivering: Delar av slutenvården för sköra äldre överförs till öppenvård genom insatser från ett trepartssammansatt team (slutenvård/primärvård/kommun) som kan erbjuda insatser i eget boende mot hela det komplexa vårdbehovet. Tidigare etablerat samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommun på övergripande nivå har utvecklats till att omfatta även den praktiska operativa nivån. Arbete i ”stuprör” har ersatts med att akut hembesöksverksamhet för sköra äldre bedrivs i en horisontell process som omfattar såväl ledarskap och ekonomi som verksamhet. Verksamheten sätter fingret på vilka faktorer som är viktiga för att åstadkomma praktisk samverkan.

Bidrag 2: Skånevård 2.0
Hemvist: Region Skåne

Motivering: Att åstadkomma samarbete inom specialistvård, och mellan specialistvård och primärvård, är en nationell utmaning. Problemet yttrar sig i ojämnt fördelad vårdplatstillgång, betydande inslag av primärvårdsfall på akutmottagningarna och ledtider som inte är patientfokuserade. I Skåne har elva förvaltningar blivit tre, där primärvård och specialistvård har samlats under samma ledning, administrationen har effektiviserats med 15 procent och samtliga linjechefer har utvärderats.

Bidrag 3: BPSD-registret
Hemvist: Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus

Nominering: BPSD-registret har kunnat vända ett äldre, icke personcentrerat arbetssätt inom demensvården, till en ny modern personcentrerad vård som bygger på evidensbaserad kunskap och nationella riktlinjer. I registret finns observation, analys, åtgärd och utvärdering inbyggt. Registret i sig innebär alltså ett ständigt förbättringsarbete. I dagsläget finns det någon ansluten enhet i 270 av landets 290 kommuner och cirka 3 000 enheter är anslutna. Drygt 8 000 personer har deltagit i tvådagarsutbildningen.

Bidrag 4: Sjukhusnära primärvård i Malmö
Hemvist:
Malmö

Motivering: En gemensam förvaltning för sjukhus och primärvård, samt en samsyn från politiker till medarbetare, har inneburit en kvalitetshöjning i omhändertagande av akut sjuka Malmöbor. Med en gemensam förvaltning och ett gemensamt uppdrag skapas en förutsättning för ett tätt och nära samarbete. Där sätts patientens behov, i stället för enskildas särintressen, i centrum. Den akut sjuka patienten ska inte behöva fundera över vårdnivån, utan i stället känna sig trygg i ett gott omhändertagande, där de vårdansvarigas samarbete säkerställer att vården ges på rätt nivå.

Bidrag 5: Brahemodellen
Hemvist:
Brahehälsan, Löberöd

Motivering: Nytänkande kring hur man på en hälso­valsenhet på bästa sätt kan utnyttja olika professioners kompetens, till patientens nytta, och på så sätt också frigöra dyrbar läkartid till att ta emot ”rätt” patienter. Prestigelöst patientcentrerat arbete. All personal på vårdcentralen är engagerad i kontinuerligt förbättringsarbete och det finns väl fungerande system för utvecklandet och implementeringen av nya rutiner. Detta ger hög följsamhet till fastlagda rutiner, exempelvis sjukgymnast som primärinstans vid muskuloskeletala besvär.

Bidrag 6: Diagnostiskt centrum
Hemvist:
Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Kristianstad

Motivering: Ett nytt sätt att samarbeta mellan primärvården och sjukhusets specialiserade vård för strukturerad och effektivt koordinerad poliklinisk utredning av patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom. Arbetar för tidig dia­gnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom och har hittills kunnat korta väntetider från symtom till diagnos, ge snabbare behandling och erbjuda läkartid för samtliga patienter inom en vecka. Kontinuiteten hos läkare och sjuksköterska är 100 procent vilket ger ökad patientsäkerhet.

Bidrag 7: Projekt Hälsostaden, en gemensam organisation för kommun, primärvård och specialistvård
Hemvist:
Ängelholms sjukhus och Ängelholms kommun

Motivering: Skapandet av en organisation med en budget och en ledning samt totalansvar från kommun till specialistvård har snabbt lett till utvecklad process för vårdplanering, överföring från specialistvård till kommunalt omsorgsansvar samt etablerandet av vårdplaneringsenhet och korttidsboende på sjukhuset. Betydande kostnadsbesparingar har blivit omedelbart synliga och dialogen mellan landsting, region och Ängelholms kommun har blivit extremt produktiv. Flera kommuner är intresserade av att gå med i projektet.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev