Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen

Publicerad: 19 november 2007, 15:25


Vem ska vinna Guldskalpellen 2008?

Nu är det dags att nominera till 2008 års upplaga av Guldskalpellen. Vem ska vinna Dagens Medicins utmärkelse till årets förnyare i svensk sjukvård? Alla är välkomna att nominera.

Årets förnyare i sjukvården utsedda: Guldskalpellen 2008 gick till projektet Vårdprevention i Jönköping.

Guldskalpellen, som delades ut för första gången 2006, ska uppmärksamma och belöna insatser och initiativ som kan visa vägen och inspirera till ökad kvalitet i sjukvården, till nytta för både anställda och patienter.

Priset består av ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor och ett specialutformat diplom som delas ut vid en officiell ceremoni.

Alla är välkomna med nomineringar till Guldskalpellen. Du kan självklart nominera dig själv och dina medarbetare. Nomineringsperioden pågår från den 28 november 2007 till den 29 februari 2008.

I juryn för Guldskalpellen ingår professor Nina Rehnqvist, ordförande för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Peter Aspelin, ordförande i Svenska läkaresällskapet, Björn Olsson, verksamhetschef vid Örnäsets vårdcentral i Luleå och krönikör i Dagens Medicin, Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, Sören Carlsson Sanz, vårdchef vid akuten på Södersjukhuset, samt Per Gunnar Holmgren, chefredaktör på Dagens Medicin (juryordförande).

Alla nominerade bidrag presenteras i Dagens Medicin den 2 april 2008. Det vinnande bidraget offentliggörs onsdagen den 7 maj 2008. Priset delas ut av socialminister Göran Hägglund vid en officiell ceremoni den14 maj.

Vem kan få priset?
Guldskalpellen kan delas ut till en enskild person eller till en grupp personer som representerar en verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård. Personer från alla yrkesgrupper inom sjukvården kan komma ifråga. De kan belönas för insatser och initiativ inom alla typer av verksamheter – inte bara i klinisk verksamhet med direkta patientkontakter, utan också på andra områden relaterade till sjukvården, till exempel myndigheter och forskningsinstitutioner.

Så görs bedömningen:
Pristagaren utses av en jury bestående av ledande företrädare för svensk sjukvård. I bedömningen av bidragen kommer juryn att lägga särskild vikt vid vilka resultat de nominerade kandidaterna har lyckats uppnå inom något eller några av följande områden:

➤ Utveckling av nya arbetssätt.
➤ Införande av ny teknik och nya metoder.
➤ Utveckling av ledningsverktyg och styrsystem.
➤ Förmåga till samarbete.
➤ Kvalitetssäkring.    
➤ Omsorg om etik.
➤ Ekonomiskt tänkande. 
➤ Dokumentation och informationsspridning.

Framför allt kommer juryn att fokusera på resultat som har uppnåtts under det senaste året.

Frågor om Guldskalpellen kan ställas till juryns sekreterare Maja Florin, utvecklingschef vid Dagens Medicin 08-545 123 06, maja.florin@dagensmedicin.se

Nominera ditt bidrag här!

Nominera till Guldskalpellen 2008 på nedanstående webbformulär. När du skickat anmälan ska du få meddelandet "Tack för din anmälan!".

Observera att det kan vara problem att sända webbformulär från vissa datorer i sjukvården.

Du kan också skicka anmälan via e-post till adressen guldskalpellen@dagensmedicin.se. Använd i så fall samma rubriker som i webbformuläret. Du kan också ladda ner bifogade pdf-formulär och skicka anmälan via post:

Adressen är:
"Guldskalpellen 2008"
Dagens Medicin
Box 4612
116 91 Stockholm

Sista nomineringsdag är den 29 februari. Juryn kommer inte att begära in ytterligare uppgifter från de nominerade, annat än i undantagsfall. Var därför så fullständig som möjligt i din beskrivning av det nominerade bidraget. Skicka gärna bilagor, antingen med e-post eller per post.

Jag anmäler härmed

Ange namn, titel, arbetsplats och kontaktuppgifter till den eller de personer du vill nominera.
Komplettera på bilaga om fler personer ingår i nomineringen

till att mottaga Guldskalpellen 2008.

Övergripande motivering:

Detaljerad motivering:

Beskriv så noggrant som möjligt:

Anmälare:

Titel, namn, arbetsplats, adress, e-post och telefon.

Kompletterande material kan skickas in separat

via e-post till guldskalpellen@dagensmedicin.se eller med vanlig post till Dagens Medicin Box 4612,
116 91 Stockholm. Märk kuvertet med ”Guldskalpellen”. Frågor kan ställas till juryns sekreterare: Maja Florin, tel 08-545 123 06, maja.florin@dagensmedicin.se

Nomineringen insändes så att den är Dagens Medicin tillhanda senast 29 februari 2008.

Relaterat material

Årets nytänkare inom sjukvården finns i Malmö

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News