tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Halva dosen av TNF-hämmare fungerade bra

Publicerad: 21 mars 2013, 12:34

Patienter med ledgångsreumatism som fått en kraftig symtomförbättring efter initial behandling med TNF-hämmaren etanercept kan ha kvar denna förbättring även om de halverar dosen av läkemedlet, enligt en ny studie i Lancet.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är ett mycket intressant resultat som kan innebära stora kostnadsbesparingar för sjukvården, säger Ronald van Vollenhoven, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Biologiska läkemedel av typen TNF-hämmare har inneburit en förbättrad behandling av olika inflammatoriska sjukdomar men också ökade kostnader för sjukvården eftersom läkemedlen är mycket dyra.

En möjlig strategi för att minska den här kostnaden är att sätta ut läkemedlen eller minska doserna hos patienter som har svarat bra på behandlingen. Ett internationellt forskarlag rapporterar nu resultaten av den första kontrollerade undersökningen på området.

I studien ingick totalt 834 patienter med medelsvåra symtom på ledgångsreumatism, varav 634 patienter uppnått vad forskarna betecknar som låg sjukdomsaktivitet efter 36 veckors behandling med TNF-hämmaren etanercept (Enbrel) och det konventionella läkemedlet metotrexat.

Dessa 634 patienterna lottades till tre olika grupper enligt ett dubbelblint manér, där deltagarna antingen fick fortsätta som vanligt med samma läkemedel, halvera dosen av etanercept från 50 till 25 mg eller sluta helt med etanercept.

Efter ytterligare 52 veckors uppföljning var det 82,6 procent av patienterna i första gruppen som hade bibehållit sin sjukdomsaktivitet på samma låga nivå. Motsvarande siffror bland patienterna som halverat dosen eller slutat med etancerpt var 79,1 respektive 42,6 procent.

– Budskapet är att det alltså tycks fungera lika bra att halvera dosen som att stå kvar på ursprungsdosen av etanercept, säger Ronald van Vollenhoven.

Men utsättning av etanercept fungerade ju bra hos fyra av tio patienter, är inte det ett bra resultat?

– Jo, man kan se det på olika sätt. Jag tror dock att många av de patienterna som klarade sig bra efter utsättning skulle ha haft en motsvarande symtomförbättring även utan TNF-hämmare eftersom symtomen brukar flukturera. I de nordiska länderna har vi preliminära resultat från en liknande studie som pekar på att det inte fungerar att sätta ut TNF-hämmare men väl att halvera dosen, säger Ronald Vollenhoven.

Studien som nu publiceras har finansierats av läkemedelsföretaget Pfizer. Enbrel var sett till försäljningsvärdet det näst mest förskrivna läkemedlet i Sverige 2012. Det såldes för 737,5 miljoner kronor.

Läs abstract:

Josef Smolen med flera. Maintenance, reduction, or withdrawal of etanercept after treatment with etanercept and methotrexate in patients with moderate rheumatoid arthritis (PRESERVE): a randomised controlled trial. Lancet 2013; 381: 918–929. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61811-X

Relaterat material

Reumatismmedel sätts ut i ny studie

Reumatiker hjälpta av tidig TNF-behandling

Mindre fördel med TNF-hämmare på sikt

Effektivt byte mellan Remicade och Enbrel förvånade forskare

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev