Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Han blev polisanmäld av chefen

Publicerad: 23 oktober 2013, 05:30

Jan Rosenberg blev till slut friad från misstankarna om dataintrång. Men känslan av otrygghet kring vad som egentligen gäller har stannat kvar, ett år efter rättegången.


– Det är ofta, flera gånger varje dag, där jag tänker ”vänta nu, får jag öppna den här journalen, får jag läsa det här?”.

Mer än innan?

– Ja, mycket mer än innan. Man tänker sig för hela tiden nu.

Har det gått ut över ditt jobb?

– Ja. Det skulle jag faktiskt vilja påstå.

I slutet av februari i fjol blev Jan Rosenberg, biträdande överläkare på smärtmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, polisanmäld av en patient. Patienten hade begärt ut loggar över vilka som hade öppnat journalen och då reagerat på Jan Rosenbergs namn.

Patienten hade remitterats till mottagningen, diskuterats i multidisciplinär konferens och sedan remitterats vidare. Därefter blev Jan Rosenberg vid några tillfällen kontaktad av andra läkare som behövde rådgöra kring patienten och behandlingen. Därför hade han loggat in i journalen. Och för detta har han aldrig känt någon samvetsnöd.

– Moraliskt har jag aldrig känt mig hotad. Jag handlade rätt. Jag skulle göra precis samma sak en gång till, säger Jan Rosenberg.

Någon månad efter patientens polisanmälan meddelade Jan Rosenbergs dåvarande klinikchef att även han skulle göra en anmälan. Jan Rosenberg hade inte varit behörig, hade inte varit inblandad i patientens vård, ansåg klinikchefen.

Jan Rosenbergs första reaktion var förvåning, säger han. Den and­ra var att anmälan nog inte skulle leda någon vart.

– Min tredje var att det vore en pikant situation, en märklig situation, om min egen chef skulle bli åklagarvittne mot mig i en rättegång.

Den situationen blev verklighet i oktober i fjol, då klinikchefen vittnade mot Jan Rosenberg i Södertörns tingsrätt. Jan Rosenberg hade blivit förvarnad av sin advokat om att målet mycket väl kunde hamna ända uppe i Högsta domstolen eftersom rättssystemet behöver prejudikat. Men den 25 oktober ogillade domstolen åtalet. Jan Rosenberg friades i en dom som inte överklagades.

Eftersom han hade gett råd om patientens vård så fick han också ses som delaktig i densamma. Därmed var Jan Rosenberg behörig att ta del av journaluppgifterna när han gjorde det, skrev tingsrätten.

Han tyckte aldrig att det kändes obehagligt att gå till jobbet under processens gång och han beskriver att kollegorna ställde upp mangrant.

– Jag fick ett fantastiskt stöd, det måste jag säga. Det var fullständigt rörande.

Åtalet väckte stor bestörtning och oro inom läkarkåren. Och oron finns kvar, säger Jan Rosenberg.

– Jo, absolut. Det är många som har sagt det. Jag tror att den känslan finns, en otrygghet. Jag känner själv den otryggheten.

Utvecklingen mot ökad patientmedverkan och patientmakt i vården är positiv och helt nödvändig, anser Jan Rosenberg som ser integritetsfrågan som en del av detta.

– Men faran kan ändå vara att sjukvårdens möjligheter att arbeta patientsäkert försvåras, det tror jag inte att lagstiftaren har uppmärksammat tillräckligt. Journalen är vårt viktigaste arbetsredskap och jag tycker att det är lite olyckligt när man uttrycker det som att det är våra behov, inte patientens, som ska tillfredsställas när vi söker information i den.

Dagens Medicin har utan framgång sökt den dåvarande klinikchefen för en kommentar. Enligt chefläkare Ann-Britt Bohlin agerade han dock helt enligt rutin då alla misstankar om dataintrång ska polisanmälas – oavsett om det redan finns en anmälan i samma ärende eller inte.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News