Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Han fångade den kreativa hypomanin

Publicerad: 24 juni 2014, 05:00

Psykiatern Simon Kyaga är en av årets sommarpratare.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Psykiatern Simon Kyaga har bevisat sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. I sitt sommarprogram i P 1 vill han förklara varför Aristoteles hade rätt.


Myten om det galna och kreativa geniet är långlivad och kända exempel är konstnären van Gogh och kompositören Mozart. Att Simon Kyaga och hans medarbetare nu till slut kunde visa på ett tydligt samband mellan psykiatrisk sjukdom och kreativitet har väckt stor uppmärksamhet. Men Simon Kyaga romantiserar inte psykiatrisk sjukdom.

– Jag vet vilket lidande det kan föra med sig och önskar inte någon att drabbas, säger Simon Kyaga.

Sambandet gick att säkerställa genom att forskarna via hälsoregister tog fram psykiatriska data för mer än en miljon personer och deras släktingar ner till sysslingnivå, och därefter tog reda på vilka yrken alla utövade.

Friska släktingar till personer med schizofreni och bipolär sjukdom hade oftare yrken som författare, forskare eller konstnär, något som kan tyda på en genetisk förklaring till sambandet. Hos personer med bipolaritet sågs detta samband även hos den drabbade själv.

– En förklaring kan vara att denna sjukdom – till skillnad från exempelvis grav depression – periodvis tillåter ett kreativt flöde, under de hypomana faserna, innan sjukdomen slår över i mani, säger Simon Kyaga.

Framåt är han intresserad av att få klarhet i vad sambanden mellan psykisk sjukdom och kreativitet beror på och förstå kopplingen på neurovetenskaplig nivå. I en alldeles ny studie har han dock tillsammans med sina kolleger undersökt ett annat samband – nämligen det mellan psykisk sjukdom och ledarskap, dit bland andra politiker räknas. Studien är accepterad för publicering men innan den är ute vill han inte gå in på resultaten i detalj – ”men det är ju ofta svårt att publicera negativa samband”, som han uttrycker det.

Något som Simon Kyaga är intresserad av är hur personer med psykisk sjukdom ska kunna få bättre behandling. Han berättar om den patient han haft precis innan lunch och som försökt ta sitt liv under sin depression, men som nu vill avsluta sin läkemedelsbehandling, trots risken för återfall.

– Så har jag svårt att se att man gör vid en annan dödlig sjukdom, som cancer. Fortfarande är psykisk sjukdom skambelagt och det är illa att exempelvis medier gärna skriver om ”vansinnesdåd” och ger bilden av att psykotiska sjukdomar är kopplade till våldsbrott. Tar man bort missbruk finns i princip ingen sådan koppling, säger han.

I Sverige är det också få ledande personer som träder fram med att de har en psykisk sjukdom, något som enligt Simon Kyaga tycks vara vanligare i exempelvis Storbritannien.

– Det är möjligt att vi här är hämmade av en ingenjörstradition som hyllar rationaliteten, medan britterna har tillåtits odla sin excentritet, säger han.

Att han själv är intresserad av psykiatri beror på att det är ett fält där det i dag händer mycket och där nya rön från neurovetenskapen kontinuerligt tas in i kliniken.

– Sedan har jag alltid varit intresserad av männi­skans psyke. Min pappa är från Tibet och i tibetansk buddhism som jag studerat finns starka inslag av filosofi och intresse för medvetandet. Psykiatri är en unik mix av biologi och medicin, men även av samhälle och sociologi och att på detta vis ligga i skärningspunkten mellan olika discipliner är typisk även för kreativitet generellt, säger han.

Redan för tvåtusen år sedan noterade den grekiska filosofen Aristoteles att de som var framstående i filosofi, politik, poesi eller konst inte sällan också var melankoliker. I sitt sommarprogram kommer Simon Kyaga att reda ut varför han hade rätt.

– Det är det som vi har kunnat visa i våra studier, genom att synliggöra kopplingen mellan bipolaritet och kreativitet. Det är en ynnest att få forska om antikens knäckfrågor! Normalt brukar forskare ägna sin tid åt en enstaka receptor eller något liknande, säger han.

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev