Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Handdatorprojekt i sjukvården

Publicerad: 4 mars 2003, 09:48

28 försök med handdatorer från norr till söder.


Dr Companion  Dr Companion är en handdatorlösning för läkare som består av en referensdatabas i form av moduler, som kan läggas till eller tas bort efter behov. Exempel på moduler är Fass, olika hälsovårdsklassifikationer och läkemedelsinteraktionsdata. Det finns även ett stort anatomilexikon och stora medicinska uppslagsverk. Egen information, som jourlistor, lokala vårdprogram med mera kan också laddas ner i handdatorn. Systemet går även att använda för att skriva e-recept. Inom kort kommer det att finnas 70 olika kalkylatorer för exempelvis kroppsmasseindex. Systemet är även förberett för anslutning till journalsystem.

Pro Hospital / Safe Med Pocket  Pharmtech och Proffice Care samarbetar kring en integrerad produkt som ska ge användaren tillgång till funktionaliteten i två olika IT-stöd.  Pro Hospital är ett digitalt beslutsstödssystem som bland annat innehåller diagnos- och behandlingsriktlinjer, medan Safe Med Pocket exempelvis hanterar Fasstexter, ATC-grupperingar, prisjämförelser ur apotekens artikelregister, landstingens rekommendationslistor med mera. Dessutom kan man kontrollera interaktioner mellan läkemedel och spara läkemedelslistor.  Med det integrerade IT-stödet vill man förbättra handläggningen av patienter som är under utredning och behandling, effektivisera läkarens arbete, öka patientsäkerheten och minska läkemedelsnotan.

Handdator och W-LAN  För att underlätta arbetet för sjuksköterskorna, minska väntetider, men även minska risken för förväxlingar av patienter och organ, använder man vid röntgenavdelningen på Lasarettet i Ystad handdatorer som är kopplade till ett trådlöst nätverk.  I handdatorn finns all den information som tidigare fanns på remisser, men även information om vilka patienter som är inbokade på de olika undersökningsrummen. När en ny patient kommer till avdelningen registreras det i systemet, samt även vilken undersökning som patienten ska genomgå. När undersökningssvaret har dikterats skickas information om att patienten kan skickas hem. Informationen kan även ses vid de fasta datorerna på avdelningen.  Bakom projektet står företaget Sectra Radisoft och avdelningen för medicinsk teknik vid Lunds universitet.

Kliv  Kliv-projektet, kontinuerligt lärande inom vården, filmar personalen på sjukhusets intensivvårdsavdelning filmar korta instruktionsfilmer kring olika lärande situationer. På filmsekvensen visar och berättar en kollega hur man ska göra, och väver in praktiska tips utifrån sin erfarenhet.  Filmerna redigeras direkt i kameran och får sedan en streckkod. Streckkoderna placeras ut i miljön där filmerna behövs. När någon i personalen vill ha hjälp läser han eller hon av streckkoden och filmsekvensen spelas upp i handdatorn.  Kliv är ett samarbetsprojekt mellan Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Interactive Institute.

Tryggve och Mobihealth  Eislab, som är en del av Luleå tekniska universitet, utvecklar en teknik som gör det möjligt att med sensorer och handdatorer som är uppkopplade till internet övervaka det medicinska tillståndet hos patienter som befinner sig utanför sjukhuset. Patienterna kan exempelvis befinna sig i hemmet, i sommarstugan eller på en cykeltur.  Tekniken medger även att vårdgivaren, exempelvis läkaren kan vara fullt ut mobil och avläsa exempelvis syresättning och puls i sin handdator. Projektet finansieras bland annat av EU och har deltagare från Sverige, Tyskland, Spanien och Holland.

Mobile Care  Företaget Mobile Care har tillsammans med bland andra Högskolan i Kalmar och Landstinget i Kalmar län utvecklat ett handdatorsystem i hemvården för att förbättra arbetsvillkoren för personalen. Personalen kan via trådlös uppkoppling läsa information från kommunens befintliga databas om vårdtagare, rapportera utförda åtgärder samt tidsåtgång.  Om patienten behöver hjälp akut kan han eller hon trycka på ett trygghetslarm, som går till SOS-alarm. Därifrån skickas larmet till handdatorn hos den personal som ska larmas. Systemet skickar även uppgifter om exempelvis patientens adress, portkod och anhöriginformation. För personalen finns även möjlighet att läsa e-post, schemaplanering samt tala i telefon via handdatorn.  Nu utvecklas även en tjänst där anhöriga kan följa vad som händer med patienten i hemsjukvården, via internet.

AT-läkare får handdatorer  Vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna kommer ett projekt med handdatorer för att underlätta arbetet för AT-läkare att starta under våren.  Bland de olika önskemål som AT-läkarna har angett att de vill ha i sin handdator finns bland annat diagnoskoder avgränsade för olika specialiteter, rutiner på olika kliniker, kontaktvägar när det gäller sjukgymnastik, arbetsterapi och öppettider för apoteken. Även basläkemedelslista, väckarklocka och diktafon finns bland önskemålen.  Hittills har 90 olika idéer samlats in på vilka funktioner som önskas och nu undersöks vilka tekniska möjligheter som finns att förverkliga dem.

Handdatorer i hemsjukvård  I den sjukhusanslutna hemsjukvården i Kristinehamn, där man främst bedriver palliativ vård, har man ett projekt där vårdteamen använder sig av handdatorer. En läkare och fem sjuksköterskor har bland annat tillgång till Fass, metodbok, diagnoskoder och tidsplanering för teamet.  Ett framtidsprojekt är att även lägga in patienternas journaler i handdatorerna.  Resultatet av projektet kommer att jämföras med ett projekt i hemsjukvården i Arvika där man istället för handdatorer använder sig av så kallade PC-tabletts. Dessa kan koppla upp sig mot journalsystemet och används bland annat vid ronder.

Elektronisk journal blir mobil  Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala startas under våren ett pilotprojekt där man ska införa elektroniska patientjournaler. Tanken med systemet är att man, förutom genom stationära datorer, även ska få tillgång till journalsystemen genom olika mobila lösningar som handdatorer och så kallade PC-tabletts. Tanken är att de mobila enheterna ska uppdateras kontinuerligt med hjälp av trådlösa uppkopplingar på hela sjukhuset. Företaget Cambio står bakom journalsystemet.

Pocket Aid  Vid Helsingborgs lasarett och Karolinska sjukhuset används systemet Pocket Aid. I systemet kan man bland annat med hjälp av handdatorer mata in patientvärden eller journalanteckningar direkt vid sängen på en vårdavdelning, eller i hemsjukvården. Det kan handla om att fylla i templistan, beräkna vätskebalans och att skriva vårdplaner. När handdatorn synkroniseras går de nya uppgifterna direkt in den ordinarie patientjournalen. Systemet ägs av Sigma Kommun Landsting AB.

E-recept.nu  E-recept.nu är ett internetbaserat förskrivningsverktyg som har godkänts av apoteket och som dessutom är gratis att använda. När det gäller handdatorlösningen till detta projekt finns det möjlighet att bland annat skriva recept till patienter, söka i apotekets produktregister och söka i rekommendationslistor från landstingen.  Systemet ger även interaktionsvarningar, jämförelser av priser med mera. Det finns också en favoritlista för de läkemedel som användaren förskriver mest. För att använda systemet med handdator krävs dock att användaren har en trådlös uppkoppling. Sigma Kommun Landsting AB har utvecklat systemet.

Omsorg 2000  Omsorg 2000 är ett system som används i omsorg och till viss del även i hemsjukvård i närmare 30 kommuner. I systemet finns bland annat uppgifter om vilka åtgärder som ska utföras hos patienterna, men man kan även återrapportera vad som har blivit utfört och hur lång tid det tog. Portkoder och information om anhöriga finns också i systemet. Tanken är att man även ska integrera systemet så att patientjournaler ska bli åtkomliga från handdatorerna, exempelvis för distriktssköterskor. Sigma Kommun Landsting AB har utvecklat systemet.

Projekt IT i vården  I Kolbäck i Hallstahammar används handdatorer av personal i hemtjänsten. Vid arbetsdagens början synkroniseras handdatorerna, vilket ger uppdaterad information om vilka som ska besökas och vilka arbetsuppgifter personalen ska utföra. Det finns även information om vårdtagarnas sjukdomstillstånd, anhöriga, läkare, distriktssköterska och så vidare.  I framtiden har kommunen tänkt att även ha med sin kvalitetshandbok, Fass, vårdtyngdsmätningar och schema i handdatorerna.

Databassökning blir nära till hands  Företaget Doc Tool har med hjälp av en trådlös uppkoppling gjort det möjligt att söka i databasen Medline och även andra referensverk via handdatorn.  Genom den trådlösa uppkopplingen förmedlas en sökning till en central server, som sedan skickar tillbaka sökresultatet till handdatorn. I Doc Tool ingår även Fass, ICD-10 och 13 andra böcker.  Handdatorn kan utöver dessa funktioner även användas som en personsökare, man kan läsa e-post, diktera, skriva e-recept, surfa på internet och använda den som en mobiltelefon. Bland framtida lösningar siktar företaget på att installera möjligheter till mätning av syresättning och EKG-övervakning i handdatorerna. Tanken är att denna utrustning ska kunna användas exempelvis i helikoptersjukvården.

Läkemedelsdagbok för patienter  Traditionellt får patienter vid kliniska läkemedelsprövningar fylla i pappersformulär, som de lämnar till sin läkare. I ett system som har utvecklats av det svenska företaget Clinitrac får patienten dagligen registrera sina data via en handdator. Informationen överförs därefter automatiskt till en databas via trådlös uppkoppling. Den ansvariga läkaren kan därefter följa både enskilda patienter och hela studien på internet.

Lungfunktionsmätning med handdator  Vid Årekliniken har man provat ett system för att mäta lungfunktionen hos patienter, som exempelvis genomgår kliniska prövningar. Patienten kan ta med sig PEF-mätaren och blåsa i den vid ett bestämt antal tillfällen. När det är dags att skicka in informationen kan patienten koppla PEF-mätaren till handdatorn, som med trådlös teknik skickar informationen till en databas. Informationen kan sedan läsas av läkaren via internet. Systemet har utvecklats av företaget Clinitrac.

Blodsockermätningar via handdatorn  En teknik som precis har börjat marknadsföras i Sverige är att man skickar blodsockervärden till en databas via en handdator. Tekniken är tänkt att användas, exempelvis vid kliniska läkemedelsprövningar. Patienten utför själv sina mätningar med en specialanpassad blodsockermätare och kopplar den sedan till sin handdator. Handdatorn skickar i sin tur den insamlade informationen med hjälp av trådlös teknik till en databas, där den behandlande läkaren kan ta del av informationen. Systemet har utvecklats av företaget Clinitrac.

Handdatorn håller ordning på gaserna  Flera sjukhus runt om i Sverige använder sig av en tjänst där Aga Gas, som bland annat levererar medicinska gaser, låter sina kunder hyra en handdator för att hålla ordning på alla de gasflaskor som finns på sjukhuset. Varje flaska märks med ett individuellt datachip som läses av med handdatorn när flaskan kommer till sjukhuset. Det registreras också var på sjukhuset flaskan lämnas. Informationen i handdatorn skickas vid synkronisering till en databas och därefter kan ansvariga på sjukhuset via internet kontrollera var gasflaskorna är placerade, vad de innehåller och när sista hållbarhetsdatum går ut.

Datorerna ordnar matbeställningen  På ett antal avdelningar vid Huddinge universitetssjukhus har man med hjälp av handdatorer förenklat matbeställningarna.  Centralköket på sjukhuset lagar mat till mellan 700 och 800 patienter varje dag. Personalen använder handdatorer för att ta upp patienternas beställningar. Informationen laddas ner på en stationär dator på avdelningen och kodas om till läsbara beställningar, som sedan kan vidarebefordras ner till köket.  Tanken är att systemet ska minska felbeställningarna och öka effektiviteten.

Stråldosberäkningar för handdatorer  På onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund har en grupp datorintresserade sjukhusfysiker utvecklat ett eget program för att kvalitetssäkra strålbehandlingen av cancerpatienter. Stråldoserna kan beräknas med hjälp av handdatorn och man kan även säkerställa att doserna från utrustningen blir den som läkaren har ordinerat. Ett sjukhus i Köpenhamn har också börjat använda programmet. Dessutom är sjukhusen i Kalmar och Malmö på väg att börja.  Handdatorerna är även kopplade till bokningssystemet, vilket gör det möjligt att lägga in noteringar om att en läkare eller fysiker behövs vid behandlingen, vilket också går till handdatorn hos rätt person. Även PM och vårdprogram är på väg att läggas in i systemet.

Permitto Care  Permitto Care är namnet på ett vårdkoncept för bland annat hemtjänst och hemsjukvård, där mobil kommunikation spelar en central roll. Information lagras i en gemensam databas som vårdpersonalen kan nå dygnet runt via internet med hjälp av en mobil terminal, som exempelvis en handdator.  Informationen består bland annat vårdtagarinformation, kontakter med anhöriga, portkoder, men även biståndsplaner, rapportblad med mera. Även ett planeringsverktyg för vad som ska utföras hos de olika vårdtagarna finns i systemet. Meddelandefunktioner mellan olika personalkategorier finns också.  Informationshantering och kommunikation kan göras trådlöst direkt hos patienten eller i bilen, vilket innebär att personalen inte behöver ta sig till grupplokalen för att rapportera, hämta information eller ringa.

Handdatorn håller koll på bokningar  På S:t Görans sjukhus i Stockholm har ortopederna själva utvecklat ett datasystem för att komplettera sjukhusets datajournalsystem. I systemet, som heter Kliniken, skickas kallelser med e-post och påminnelser med SMS. Tidsbokning hanteras via internet. I de handdatorer som ingår i systemet kan läkarna ta del av scheman, läsa bokningslistor och journalhandlingar. Man fotograferar och filmar även ingreppen, vilket senare kan visas för patienterna via handdatorn.

Symbolspråk ska ge bättre kontakt   Handdatorer och mobilt överförd information ska hjälpa vårdbiträden att dokumentera åtgärder inom äldreomsorgen i stadsdelarna Tensta och Hjulsta i norra Stockholm.  I området bor många människor med utomnordisk bakgrund och en stor del av personalen inom den kommunala omsorgen är också mångkulturell. Detta kan i bland leda till språk- och kulturkrockar vid exempelvis dokumentation. Med hjälp av handdatorer försöker man mildra en del av dessa krockar. Vårdbiträdena ska med ett särskilt symbolspråk i handdatorn lätt kunna utföra dokumentation redan på plats hos vårdtagaren.

Joliv Mobil Klinik  Vid bland annat den sjukhusanslutna hemsjukvården vid Nackageriatriken och vid Ängelholms sjukhus använder sig personalen av Joliv Mobil Klinik, som är ett system för planering, information och kvalitetssäkring inom hemsjukvård och äldreomsorg.  Hela planeringen av vården, scheman och valda delar av patientinformation tankas över i handdatorer, som tas med ut i arbetet. Hos patienten kan information om besöket ses, och nya besök och åtgärder skrivas ner.

Öppna handen  Vid operationskliniken på Centrallasarettet i Västerås har narkosläkaren Lennart Edmark utvecklat ett system för handdatorer där personalen kan ladda ner olika dokument som vårdplaner, policydokument, men även vaccinationsregler och klinikens veckonyheter. Tanken är att personalen lättare ska komma åt viktig information och att ha den uppdaterad. Informationen i handdatorerna uppdateras vid synkronisering.  Läkarna på kliniken använder även tjänsten Dr Companion.

Utveckling av BMS-journalen  I ett projekt som för närvarande finansieras av fyra landsting pågår utveckling av BMS-journalen, så att personalen ska få möjlighet att bland annat fylla i patienternas puls, blodtryck och temperatur i en handdator direkt hos patienten. Informationen överförs sedan via ett trådlöst nätverk direkt till patientjournalen. Tanken är att personalen ska slippa att först skriva uppgifterna på en papperslapp och sedan föra över dem manuellt till BMS-journalen. I framtiden ska det även bli möjligt att komma åt laboratorielistor och läkemedelslistor, men även att göra korta noteringar i journalen via handdatorn.  Ett pilotprojekt med handdatorer startar till hösten vid två kliniker i Västerbottens läns landsting. Förhoppningar finns också att fler landsting som använder BMS-journaler i primärvården ska gå med i projektet.

Tillit  Vid den psykiatriska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedrivs ett projekt där personal på sjukhuset, men även personalen i den kommunala omsorgen och i primärvården, ska komma åt gemensam information som är viktig för arbetet med patienterna. Det kan handla om vårdplanering, läkemedelslistor, permissionsmeddelanden med mera. För närvarande finns informationen tillgänglig ute i de olika vårdenheterna, men i framtiden ska personalen även kunna komma åt den gemensamma informationen via handdatorer. De journaler som är inblandade är BMS-journalen och kommunens system Vård och omsorg.

Ordning på utrustningen  Vid Skaraborgs sjukhus används sedan i höstas ett system för att hålla inventarielistan av bland annat IT- och medicinteknisk utrustning uppdaterad. All apparatur är märkt och IT-utrustningen är märkt med streckkoder. Fakta om utrustningen och var den är placerad är samlad i en SQL-databas. Om exempelvis en datorskärm går sönder på en avdelning kan "helpdesk" gå in i systemet via sin handdator och kontrollera om motsvarande produkt finns i lager. Varje handdator innehåller även en kopia på inventariesystemet som synkroniseras mot den gemensamma databasen. Helpdesk skriver sedan ut en order till en servicetekniker som byter ut skärmen, vilket även registreras med hjälp av en streckkodsläsare i handdatorn. På detta sätt kan man sedan följa utrustningen och ha kontroll över var alla saker finns. För närvarande finns ungefär 6000 utrustningar av olika slag i systemet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev