Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Handelsmarginal ses över

Publicerad: 23 februari 2011, 09:27

Nu ska TLV se över apotekens handelsmarginal. En knäckfråga är hur glesbygdsapotekens framtid ska tryggas.


I samband med apoteksreformen höjdes marginalen mellan apotekens inköpspris och försäljningspris från 16,5 till 18 procent. Det ansågs nödvändigt för att locka in nya aktörer på apoteksmarknaden.

I oktober förra året kritiserade Riksrevisionen den nuvarande modellen för handelsmarginalen i en utvärdering av apoteksreformen. Riksrevisionen varnade bland annat för att det finns en risk att apotek i glesbygd kan läggas ner om inte den nuvarande modellen ses över.

Ett av Riksrevisionens förslag var att utreda möjligheten att ge apotek i glesbygden en högre handelsmarginal.

Men det är inte troligt att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar något förslag om speciella glesbygdsmarginaler i den översyn som nu ska göras.

– Den lösningen kan bli svår att genomföra med tanke på att regeringen har sagt att läkemedelspriserna ska vara lika i hela landet, säger Magnus Thyberg, avdelningschef för apoteksavdelningen på TLV.

Branschorganisationen Sveriges apoteksförening förväntar sig att översynen ska leda till ett förslag om att handelsmarginalen ska höjas.

– Jag tror inte att det blir sänkta marginaler. Vi har redan bland de lägsta marginalerna i Europa. Med sänkta marginaler skulle många apotek få svårt att överleva, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening.

Han delar inte Riksrevisionens oro för att glesbygden ska bli utan apotek i framtiden.

– Det har etablerats 200 nya apotek över hela landet sedan apoteksreformen. De har inte bara etablerats i storstäderna utan i alla delar av landet. Farhågan att det ska bli en apoteksdöd i glesbygden tror jag är obefogad. Det är tuffare för apotek i storstäder där det är hård konkurrens. Vissa apotek på glesbygden kan däremot nästan få en monopolställning på sin ort, säger Johan Wallér.

Magnus Thyberg på TLV vill inte spekulera i om det är mer troligt att handelsmarginalen blir högre än att den blir lägre i framtiden. Han berättar att översynen kommer att innehålla en jämförelse med läget i andra europeiska länder.

– Det går att säga att vi har en låg handelsmarginal till skillnad från många andra länder. Men man måste också titta på vilken service olika länder ger. Man kan inte bara fokusera på lönsamheten, säger Magnus Thyberg.

Översynen ska inledas i september. I mars nästa år ska beslut om den nya handelsmarginalen fattas och om allt går enligt planerna införs den från den 1 januari 2013.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev