Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Handtvätt kan vara effektivt vid pandemi

Publicerad: 28 november 2007, 08:24

Enkla åtgärder som handtvätt, munskydd, handskar och skyddskläder är effektivt för att hindra spridning av luftvägsvirus och borde prioriteras högre för att förebygga pandemier. Det anser forskare bakom en ny studie.


En internationell forskargrupp har gått igenom 51 studier där olika grepp för att minska spridning av virusinfektioner som influensa, både mellan människor och mellan djur och människor, undersökts. Bland annat ingick undersökningar av olika hygien- och barriäråtgärder, karantän och isolering. Däremot ingick inte studier av vaccinering eller antiviral behandling.

Det visade sig att handtvätt, andningsmasker, handskar och skyddskläder var effektiva var för sig. Ännu bättre var om dessa åtgärder kombinerades, då behövde bara tre patienter omhändertas på detta sätt för att ett nytt fall av luftvägssjukdom skulle förhindras. Studien kunde inte visa om det var en fördel att också desinfektera händerna.

Enligt forskarna kan denna kombination av åtgärder vara mer effektiv vid en pandemi av till exempel SARS eller fågelinfluensa, än att förskriva antivirala medel. Speciellt effektiva var hygienåtgärder riktade till barn, och åtgärder som var delar av ett strukturerat program, som även inkluderade utbildning.

Bara ett fåtal studier utvärderade större insatser som social isolering, men enligt en analys av influensapandemin 1918–1919 kan åtgärder som att stänga skolor också ha effekt.

Kvalitén på studierna i genomgången var blandad enligt forskarna. Deras slutsats är ändå att handtvätt, masker och isolering av infekterade individer är effektiva åtgärder för att förhindra spridning av luftvägsvirus. I beredskapsplaner för pandemier ingår vaccination och lagring av antivirala medel, men forskarna menar att ovanstående billiga och enkla åtgärder borde få högre prioritet.

I en ledarkommentar i British Medical Journal skriver Martin Dawes vid Mc Gill University i Montreal, Kanada, att världens regeringar borde ha sett till att den aktuella genomgången var gjord för flera år sedan. Eftersom en influensapandemi är en potentiell katastrof måste de finansiera mer forskning som kan bekräfta resultaten och klargöra hur smittspridning kan begränsas, skriver han.

Forskargruppen är knuten till bland annat Cochrane-samarbetet, en internationell organisation som granskar det vetenskapliga underlaget för olika medicinska åtgärder.                British Medical Journal, publicerad online 27 november 2007

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News