tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Här får döende själva betala dyr medicin

Publicerad: 12 september 2012, 07:06

Flera stora sjukhus erbjuder prostatacancerläkemedlet Zytiga gratis till sina patienter. På Karolinska får svårt sjuka betala själva – runt 30 500 kronor per månad.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Läkemedlet Zytiga (abirateron) har varit en av de mest efterlängtade nya behandlingarna för patienter med obotlig prostatacancer. En stor studie har visat att det i snitt ger fyra månader längre livstid efter att tidigare behandling slutat fungera.

– Vi har patienter som rest sig upp och gått från sjuksängen. Effekten varar inte i evighet, men patienterna har i alla fall fått extra levnad utan nämnvärda biverkningar, ­säger Anna Laurell, överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Men den 31 maj fattade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, det kontroversiella beslutet att inte bevilja förmån för Zytiga. Orsak: Företaget Janssen hade ansökt om ett för högt pris – 30 115 kronor för 30 dagars behandling.

Beslutet har fått konsekvenser. I Stock­holm har nyinsättning av patienter på Zytiga i praktiken upphört.

– TLV har bedömt att det här inte är kostnads­effektivt. Då är vi i sjukvården skyldiga att följa en myndighets beslut. Vi skriver dock ut läkemedlet till dem som är beredda att bekosta behandlingen själva, säger Thomas Walz, chef på onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men på flera andra sjukhus sköts saken annorlunda, visar en rundringning som Dagens Medicin har gjort. Lösningen är att hantera Zytiga som ett slutenvårdsläkemedel, där respektive sjukhusklinik tar hela kostnaden själv.

Västra Götalandsregionen har till exempel avsatt 42 miljoner kronor för ändamålet under 2012.

– Vi begärde pengar för att få använda Zytiga under så kallat ordnat införande och fick ”ja” från läke­medels­kommittén. Klartecknet kvarstod även efter TLV:s beslut, vilket vi är glada för, berättar Jan-Erik Damber, överläkare och process­ägare för prostatacancer vid regionalt cancercentrum i Göte­borg.

Enligt Dagens Medicins rundringning hanteras Zytiga på liknande sätt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Universitetssjukhuset i Linköping.

Varför kan då inte Karolinska universitetssjukhuset hantera Zytiga som ett slutenvårds­läke­medel?

– Jag har diskuterat med övrig sjukhus­ledning och vår gemensamma inställning är att vi rimligtvis måste följa de riktlinjer vi får från myndigheter som TLV. Ur ett patientperspektiv skulle jag och mina medarbetare naturligtvis vilja kunna använda Zytiga. Men då tycker jag i första hand man ska ifrågasätta prissättningen på läkemedlet, vilket primärt är en fråga mellan TLV och företaget, säger Thomas Walz.

Han poängterar att sjukhuset erbjuder patienterna cellgiftet Jevtana (cabazitaxel), ett annat nyligen godkänt läkemedel som enligt studier visat ungefär samma överlevnadsvinst som Zytiga. Biverkningarna med detta läkemedel är dock svårare och en annan nackdel är att det måste ges på sjukhus som infusion, se artikel under ”relaterade artiklar”.

Också på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund har läkarna fått begränsa användningen av Zytiga – sjukhusets tuffa ekonomi sätter stopp.

– I stället hoppas vi att kostnadsfritt kunna erbjuda våra patienter det ännu icke godkända men likvärdiga läkemedlet enzalutamid, via ett forskningsprojekt som finansieras av företaget Astellas Pharma. Vi hoppas få tillskott i budgeten så att vi kan erbjuda Zytiga i framtiden, ­säger Per-Anders Abrahamsson, verksamhetschef för urologiska kliniken på sjukhuset.

Företrädare för prostatacancerpatienter reagerar starkt på skillnaderna i tillgång till Zytiga.

– Jag har vänner som blivit mycket bra hjälpta av läkemedlet. Att patienter ska tvingas betala själva för en så bra behandling är katastrof. Det är verkligen inte en jämlik vård, säger Torsten Sundberg, ordförande för patientföreningen Proliv i Stockholm.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev