Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hårdare granskning av medicintekniken i höst

Publicerad: 13 juni 2007, 11:47

Arbetsmiljöverket ska bli bättre på att ställa krav på sjukvården. Särskilt den teknikintensiva vården kommer att granskas mer ingående.


Med början i höst kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att testa ett nytt tillsynsstöd då de granskar arbetsmiljön både på sjukhus och i hemsjukvården.

Verket har vid tidigare granskningar funnit att den egna kunskapen om sjukvården och den medicintekniska utrustning som används där behöver förbättras. Därför arbetas nu en checklista fram där inspektörerna ska få hjälp att ställa mer djuplodande frågor om hur utrustningen påverkar personalens säkerhet och arbetsmiljö.

– Vi får allt mer medicinteknisk utrustning i sjukvården, både i hemsjukvården och på sjukhusen. När vi gör arbetsmiljöinspektioner ska vi i framtiden kunna ställa fler frågor om vilka utbildningar personalen får innan de använder utrustningen och kunna avgöra om denna är okej, berättar Pia Andersson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljö­verkets Stockholmsdistrikt.

Upptäckte brister i utbildningen
Hon deltog i en omfattande inspektion av 24 intensivvårdskliniker i hela landet som verket gjorde under fj0låret. Inspektionen uppdagade en rad arbetsmiljöbrister, se även Dagens Medicin nr 22/06.
Bland annat gjorde många sjukhusavdelningar inte riskbedömningar för hur personalen på ett riskfritt sätt ska hantera läkemedel. Inte heller fick läkarna tillräcklig utbildning för de medicintekniska utrustningar som de använde.

– Det här var svåra saker att komma tillrätta med, men i dag har vi avskrivit tillsynsärendena eftersom sjukvården har tagit itu med de brister som vi påtalade, berättar Pia Andersson.

Det var tillsynen av intensivvården som ledde till att arbetsmiljötillsynen inom sjukvården förändras.

– Vi måste bli bättre på denna typ av verksamhet. Om nu intensivvården, som är så specialiserad och medveten, visade stora brister i arbetsmiljön så har jag svårt att tro att det är bättre i andra delar av vården, säger Pia Andersson.

Rune Underskog, överläkare på Arbetsmiljöverket, är ansvarig för den hjälpreda som inspektörerna nu ska få.

– Den ska vara klar i höst. Vi kommer att inleda med en pilot-tillsyn på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sedan planeras en tillsynskampanj inom sjukvården under 2008, säger han.

Arbetsmiljöverket samarbetar även med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter har båda tillsynsansvar över medicintekniska produkter inom sjukvården, men utifrån en annan lagstiftning.

Läs även: Läkarna får ingen tid för utbildning

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev