söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hårt insålda vitaminer var helt utan avsedd effekt

Publicerad: 21 september 2006, 11:13

Krönika av Jan Håkansson, distriktsläkare i Krokom och ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté.


Förhöjda värden av homocystein har kopplats till ökad risk för såväl hjärt-kärlsjukdom som demensutveckling. Eftersom förhöjt homocystein ibland kan bero på brist på ett eller flera av vitaminerna B12, B6 och folsyra låg det nära till hands att formulera homocysteinhypotesen; att tillskott av dessa vitaminer skulle kunna sänka homocysteinnivåerna och därigenom skydda mot hjärt-kärlsjukdom och/­eller demensutveckling.

Inga bevis för att det fungerade fanns, men många studier initierades i slutet av 1990-talet. Mot den bakgrunden lanserades ett särskilt läkemedel - Trio Be - med indikationen "förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorbtion, framförallt hos äldre." Med denna diffusa indikation skulle i princip alla över en viss ålder bli föremål för den förebyggande behandlingen.

Marknadsföringen av Trio Be har varit intensiv enligt principen "är argumentationen svag - höj rösten!" Trots upprepade fällningar för felaktig information från läkemedelsindustrins informationsgranskningsman har kampanjen fortsatt med samma argument.

Försäljningen av Trio Be har ökat starkt under sex år. Man kunde i studier tidigt se att tillskott av vitaminerna var för sig eller i kombination medförde att homocysteinnivåerna sjönk. Men den avgörande frågan var förstås om det påverkade sjukdomsutveckling.

Vi kan nu konstatera att hypotesen om vitaminernas förebyggande effekt på hjärt-kärlsjukdomar inte höll. Den första motgången kom 2004, då en stor placebokontrollerad studie på patienter med stroke visade att vitaminkombinationen inte kunde förebygga nya hjärt-kärlhändelser (Jama, 2004;291:565-575).

I våras kom så den definitiva spiken i kistan när två undersökningar med olika upplägg och olika kombinationer av vitaminerna inte kunde påvisa någon effekt på patienter med genomgången hjärtinfarkt (New England Journal of Medicine 2006; 354:1578-88) respektive patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (New England Journal of Medicine 2006; 354:1567-77). I en av undersökningarna påvisades till och med en signifikant ökad risk för dem med de högsta vitamindoserna.

För att förebygga demenssjukdomar har resultaten varit lika nedslående, även om lika omfattande undersökningar ännu inte redovisats - den senaste med negativt resultat publicerades i juni 2006 (New England Journal of Medicine 2006; 354:2764-2772.). SBU konstaterar också i sin demens­rapport att inga gynnsamma effekter har kunnat påvisas med dessa vitaminer.

Vi kan nu på god grund utmönstra behandlingen med Trio Be och även de enskilda vitaminerna ur behandlingsarsenalen, om förhoppningen var att förebygga sjukdom. Däremot kvarstår att de som har en dokumenterad brist av de enskilda vitaminerna ska få sin brist substituerad, men då i adekvata doser, som är högre än de som finns i Trio Be.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev