Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

HD slår fast domen i Kalmarfallet

Publicerad: 19 april 2006, 12:28

Sjukvårdspersonal som begår misstag kan dömas i domstol. Att vården har ett eget disciplinärt system saknar betydelse, skriver Högsta domstolen i domen mot en sjuksköterska från Kalmar som döms för vållande till annans död.


Sjuksköterskan har av både tingsrätt och hovrätt dömts för att ha vållat ett spädbarns död sedan hon givit barnet en tio gånger för hög dos av det kramplösande medlet Xylocard. Se Dagens Medicin nr 19/05.

Högsta domstolen, HD, slog i går, onsdagen den 19 april, fast hovrättens dom.

Domen är av stort principiellt intresse då den visar att det misstag sjuksköterskan begick i sitt yrke var ett allvarligt brott som ska avgöras i domstol - trots det anmälnings- och påföljdssystem som finns med anmälningar via Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

"Vid prövning av denna fråga saknar det betydelse att det finns ett särskilt disciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal", skriver HD i sitt domskäl.

- Högsta domstolen slår fast att misstag i vården är något som ska avgöras som brottmål. Vad Socialstyrelsen och HSAN gör saknar helt klart betydelse. Högsta domstolen har med sin dom velat markera domstolarnas betydelse i sammanhanget, säger Sture Larsson, försvarsadvokat åt den dömda sjuksköterskan och fortsätter:

- Det arbete med patientsäkerhetsarbete som bygger på att komma tillrätta med systemfelen i sjukvården kan man nu kasta i papperskorgen.

Socialstyrelsen vill ha ändrad lag  Även Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund hoppades att sjuksköterskan skulle frias av HD.

- Vi var många som hade hoppats på en friande dom, men nu är det som det är. Högsta domstolen har visat att det uppenbart är möjligt att fälla sjukvårdspersonal som gör grövre misstag, säger Kjell Asplund.

Socialstyrelsen kommer nu att se över om det är möjligt att rent lagligt klargöra när sjukvårdspersonal begår misstag av oaktsamhet.

- Jag kan inte gå in i detalj på detta men vi ska återkomma med ett förslag där vi försöker hitta en ribba för vad oaktsamhet innebär, så att vi i en lagstiftning skyddar patienten. Den lagstiftning vi har i dag är uppenbarligen kontraproduktiv för patientsäkerheten, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Både Kjell Asplund och Johan Carlson vill inte "kvälja dom", utan accepterar att HD slagit fast att Kalmarsjuksköterskans misstag otvivelaktigt var ett brott. De tycker att domen ytterligare bör ge sjukvården motivation att förbättra patientsäkerhetsarbetet med ett öppnare anmälnings- och uppföljningssystem om de misstag som görs inom sjukvården.

Förutspår försäkringar mot fel  Men på Vårdförbundet anser vice ordförande Ingrid Frisk att domen innebär att sjukvården blir "tystare".

- Sjukvårdspersonalen kommer nu att bli mer försiktig med att rapportera fel eller misstag av rädsla för att de kan åtalas och dömas av domstol, säger hon.

Även Ingrid Frisk tycker att det finns anledning att se över lagstiftningen så att sjukvårdspersonal inte godtyckligt anmäls av åklagare när de har rapporterat om misstag.

- Det här är en fråga som politikerna nu måste ta tag i så att vi får ett rättssäkert påföljdssystem för sjukvårdspersonalen, säger hon.

Ingrid Frisk tror också att domen öppnar dörren för försäkringsbolag att erbjuda yrkesförsäkringar för sjukvårdspersonal.

- De enda som vinner på den här domen är försäkringsbolagen som kan sälja försäkringar som täcker kostnaderna om sjukvårdspersonal anmäls för brottmål. Jag tror inte att det är en sådan utveckling som våra politiker vill ha, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev