Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Hembesök ger besparingar

Publicerad: 29 april 2002, 12:11

Förebyggande hembesök hos friska pensionärer kan spara stora belopp. Det hävdar Klas-Göran Sahlén, projektledare för "Hälsa på-projektet" i Nordmalings kommun.


- Vi har gett pensionärerna en avancerad pensionärsutbildning, så att de kan ta bättre vara på sig själva, säger han.  Pensionärer som börjar motionera, går ned i vikt och går med i bridgeklubbar och samtidigt utnyttjar hemtjänsten i mindre utsträckning och mer sällan gör akuta läkarbesök. Det är vad som återges i en preliminär utvärdering av en försöksverksamhet med förebyggande hembesök hos äldre personer.  I hela landet ingår nära 4000 pensionärer i försöket. De bor kvar i eget boende och är relativt friska. De har erbjudits ingående hälsosamtal och fått stöd i att bevara sin sociala, mentala och fysiska funktionsförmåga. Pensionärerna har även fått råd om kost och motion och de har fått lära sig hur fallolyckor i hemmet kan undvikas.  I flera kommuner har de så kallade hembesökarna undersökt det lokala utbudet av föreningsliv. På så sätt har de kunnat lotsa pensionärerna till olika efterfrågade fritidsaktiviteter.   Kan ge stora besparingar  Sammanlagt har 21 kommuner deltagit, men resultaten från Nordmaling är särskilt intressanta. Där har de 200 äldre personer som fått hembesök jämförts med en kontrollgrupp där 350 pensionärer ingick. Samtliga deltagare var över 75 år då projektet inleddes och ingen hade några hemtjänstinsatser. De hade heller inte legat inne på rehabiliteringsklinik mer än högst en gång under det senaste året.  Resultaten visar att de som har fått hembesök utnyttjar vård och omsorg i mindre omfattning. Pensionärerna i kontrollgruppen gjorde dubbelt så ofta akuta läkarbesök på vårdcentral och hade en konsumtion av hemtjänstinsatser som var 30 procent högre. Mindre säkra siffror visar att bland dem som fått hembesök är det färre som kommit in på särskilda boenden.  Nordmalings kommun planerar nu att göra en hälsoekonomisk utvärdering av siffrorna. Då ska även vårdkonsumtion inom slutenvården undersökas. Klas-Göran Sahlén menar att bara det minskade behovet av hemtjänst besparar kommunen "ett par miljoner kronor".  - Vi är en liten kommun. Skulle man översätta det här till riksnivå så är det helt dramatiska kostnader, säger han.  Inom vissa områden steg dock vårdkonsumtionen bland dem som fått hembesök. Till exempel har fler pensionärer i den gruppen influensavaccinerat sig och förskrivningen av inkontinenshjälpmedel är 30 procent högre, med en större ökning bland kvinnor.   Har börjat med gymnastik  - Det tycker jag är en positiv ökad vårdkonsumtion. Det är klart att en kvinna med inkontinensproblem blir isolerad. Får hon en adekvat hjälp kan hon på ett annat sätt delta i ett aktivt samhällsliv, säger Klas-Göran Sahlén.  Av de 200 pensionärerna har dessutom ett 50-tal börjat göra morgongymnastik, med syfte att motverka ortostatiskt blodtrycksfall, och därmed förhindra fallskador i hemmet.   - Befolkningen i Nordmaling har en låg utbildningsnivå. Vi har kunnat bidra med en kunskapshöjning, och det finns tecken på att kvinnorna har tagit åt sig informationen bättre, säger Klas-Göran Sahlén.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev