onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hembesök i stället för ambulansresor till sjukhus

Publicerad: 18 maj 2010, 14:12

I Vansbro tar ambulanssjuk­vården hand om hemsjukvården när ordinarie verksamheter har stängt. Patienternas trygghet har ökat och belastningen på akutsjukvården minskat.


GULDSKALPELLEN 2010
– HEDERSOMNÄMNANDE

Genom ökad samverkan har man i ­Vansbro arbetat fram en modell för att ge en utökad hemsjukvård med stöd av jourhavande ­läkare vid akutsjukhus, vid tider då exempelvis primärvården eller den palliativa vården inte har någon i tjänst.

– Det är jättekul att få Guld­skalpellens hedersomnämnande för ett arbete där vi försökt ta tillvara de resurser som finns på ett bättre sätt. Vi är väldigt stolta, säger ­Catharina Olsson, sjuksköterska vid ambulansstationen i Vansbro, som har arbetat i projektet.

I projektet tar ambulansverksamheten hand om enklare åtgärder direkt hos patienterna, när det inte finns annan hjälp att tillgå i kommunen. Vid sidan av den ordinarie verksamheten som akut­ambulans får personalen arbeta med att exempelvis spola katetrar och ge smärtlindrande läkemedel.

För vissa patienter kan det räcka med en bedömning under natten och därefter en tid på distriktsläkarmottagningen när den öppnar.

Detta gör att man slipper skjutsa in alla patienter till akutsjuk­huset i Mora. Det ligger åtta mil bort, vilket innebär en resa för ambulansen på tre timmar per patient.

Under projektet har 95 patienter, vilket motsvarar 18 procent av uppdragen, kunnat bedömas eller ges behandling i hemmet. Av dessa har 68 patienter kunnat stanna kvar i hemmet, medan 18 har omprio­riterats till annan transport.

Bland vinsterna nämner Catharina Olsson att projektet framför allt har ökat tryggheten hos de patienter som har ett behov av utökad hemsjukvård, eftersom de vet att det nu finns någon som kan hjälpa dem under dygnets alla timmar.

Samtidigt har belastningen på akutmottagningarna i Mora och ­Falun minskat och tillgängligheten för ambulansen i Vansbro ökat.

Catharina Olsson konstaterar att minskad tid på vägarna ger ekonomiska och miljömässiga vinster. Dessutom är personalen nöjdare.

– Vi som arbetar i ambulansverksamheten tycker att arbetet har blivit roligare, eftersom vår kompetens tas tillvara på ett bättre sätt. Men framför allt är detta en vinst för patienterna som slipper långa resor mitt i natten för att lösa relativt enkla problem, säger Catharina Olsson.

Juryns motivering:

”Ett gott sam­arbete där initiativet ­kommer från med­arbetarna själva. Ambulans och primär­vård i Vansbro har ­gemensamt utvecklat en hållbar modell som ger patienterna trygghet, minskar belastningen på akutsjuk­vården och tar tillvara personalens kompetens.”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev