Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hennes vidareutbildning var inte något som belönades

Publicerad: 7 november 2007, 09:43

Eva Lager satsade på en vidare­utbildning hon anser sig väl behöva i ett utsatt yrke. Men i lönekuvertet och på arbetsplatsen märks hennes kompetenshöjning inte över huvud taget.


I snart 30 år har Eva Lager arbetat inom vården, varav drygt tio år som sjuksköterska. Hon har huvudsakligen arbetat inom äldreomsorg och för tre år sedan specialiserade hon sig mot vård av äldre. Det gav henne mycket personligen, men lönemässigt har det inte inneburit någon skillnad och hos arbetskamraterna på äldreboendet inom äldreomsorgen i Huddinge kommun känns hennes kompetens osynlig.

– Det är nog ingen som vet om att jag har gått den här utbildningen. De flesta känner heller inte till att det är en specialisering som är likvärdig med till exempel barnmorska eller distriktssköterska.

Inte heller arbetsgivaren har uppmärksammat Eva Lagers kompetenshöjning.

– Jag tror inte att de ser några fördelar med att jag gått utbildningen och tror inte heller att det är något man efterfrågar när man rekryterar personal, vilket känns lite snopet.

För det krävs en hel del, menar hon, både när det gäller kunskap, intresse och erfarenhet av denna typ av vård för att hantera de situationer som uppstår i arbetet med äldre. Man måste också kunna förstå och hantera anhörigas frustration för att inte hamna i konflikt.

Ansvaret är stort och man måste vara självständig och göra de primära bedömningarna själv – mycket med tanke på den lilla läkarkontakt som patienterna faktiskt har, menar Eva Lager, som anser att specialiteten kan jämföras med den med inriktning mot barn.

– Precis som man måste bemöta barn på ett särskilt sätt, måste man bemöta de äldre på rätt sätt och tolka vad de uttrycker. Kommunikationsproblem på grund av afasi eller demenssjukdomar är vanliga. Äldre har också ett helt liv av erfarenheter, vilket måste få påverka vården.

Varför är den här specialiteten så osynlig, tror du?

– Jag tror det hänger ihop med en gammal, förlegad syn på arbetet och att det speglar västvärldens syn på ålderdomen. Vi högaktar inte våra äldre och därmed inte heller den vård som utförs kring dem.

Maria Bång

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News