Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Herpesbehandling föreslås i tidig fas av hiv-infektion

Publicerad: 15 februari 2010, 12:53

Ett vanligt läkemedel mot herpes minskade risken för att hiv-smittade skulle försämras i sin sjukdom, enligt en ny studie.


De flesta som är smittade av hiv är även infekterade med herpes simplex typ 2. Det är känt sedan tidigare att behandling mot herpesviruset också minskar nivåerna av hiv-1 i blodet, men om detta också innebär att sjukdomsutvecklingen bromsas in har varit osäkert.

Nu har en stor forskargrupp med representanter från både Afrika och USA, bland annat University of Washington i Seattle, undersökt saken.

I studien, som gjorts i södra och östra Afrika, ingår 3381 personer infekterade med båda virustyperna. De randomiserades till herpesbehandling med 400 mg aciklovir dagligen, eller till placebo. De fick ingen antiretroviral behandling mot hiv vid studiens början. Forskarna följde sedan patienternas nivåer av CD4-lymfocyter i plasma, vilket är ett mått på sjukdomens svårighetsgrad.

Patienterna följdes i två år. Studiens primära mål var att se hur många som vid uppföljningstidens slut hade försämrats i hiv-sjukdomen. Detta definierades som att de hade börjat med antiretroviral terapi, fått ett CD4-celltal under 200 celler per mikroliter, eller avlidit.

Vid studiens start var CD4-celltalet 462 i median. Hos 284 deltagare som fått aciklovir hade sjukdomen försämrats enligt ovan, jämfört med hos 324 i kontrollgruppen. Detta innebär att de som fått aciklovir hade en 16 procent mindre risk för hiv-1-progression, enligt studien.

Aciklovirbehandling minskade inte risken för att överföra sjukdomen till en heterosexuell partner.

Forskarna skriver att antiretroviral behandling troligen skulle ha haft en större effekt, men att aciklovir kan vara ett alternativ för personer som ännu inte nått de nivåer där antiretroviral terapi sätts in.

Läs hela artikeln i Lancet:

Lancet, publicerad online den 15 februari 2010

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev