Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hetaste läkemedlen – här rankar vi dem

Publicerad: 8 november 2012, 07:00

Flera nya läkemedel mot prostata­cancer och andra cancerfomer tar plats på listan när Dagens Medicin rankar de intressantaste läkemedlen på väg. Den toppas dock av ett efterlängtat vaccin.


1. Genombrott mot malariaparasiten:
Mosquirix mot svår malaria

Under årtionden har forskare försökt utveckla ett användbart vaccin mot malariaparasiten Plasmodium falciparum. Men parasitens komplicerade livscykel och dess förmåga att undvika immunförsvaret har gjort ansträngningarna fruktlösa – fram tills nu. Förra hösten publicerades de första fas 3-resultaten för vaccinkandidaten RTS,S (Mosquirix) som nu testas i sju afrikanska länder. Slutsats: Vaccinet halverade antalet malariainfekterade barn efter ett år. Att effekten inte var större kan möjligen ses som en besvikelse. Men som komplement till användning av bland annat insekticid­impregnerade sängnät spås vaccinet få stor betydelse i de globala program som nu pågår för att minska sjukdomsbördan av malaria.
Företag: Glaxosmithkline och Path Malaria Vaccine Initiative.
Fas: Resultat från fas 3 ska vara klara 2014 och vaccinet förhoppningsvis godkänt 2015.

2. Dyr tumörbromsare nu i tidigare skede:
Abirateron före cellgift vid prostatacancer

Zytiga (abirateron) har blivit ett av sjukvårdens mest omdiskuterade läkemedel sedan det nekades subvention som sista linjens behandling av spridd prostatacancer. För dyrt, ansåg TLV om att Janssen ville ha 30 500 kronor för en månads behandling. Ingen tvekar dock om att den tumörbromsande effekten är mycket bra. Frågan om kostnadseffektivitet kommer att ställas på sin spets igen när läkemedlet blir godkänt i tidigare sjukdomsskede, före cellgiftet docetaxel. Med dagens pris på Zytiga skulle det bli en miljardkostnad om alla patienter i denna sjukdomsfas skulle få behandling. Invändningen finns dock att Zytiga här inte visat en klar överlevnadsfördel då den aktuella studien fick avbrytas i förtid.  
Företag: Janssen.
Fas: Ansökan om utökad indikation inlämnad till EMA i juni 2012.

3. MS-sjuk slipper sprutorna:
BG-12 mot multipel skleros

Flera nya orala läkemedel är på gång eller har nyligen godkänts mot multipel skleros, MS. Då det hittills bara funnits injektionsbehandlingar mot sjukdomen kan de nya läkemedlen innebära att vardagen förenklas väsentligt för patienterna. Mest lovande framstår BG-12, också kallad dimetylfumarat, vars skovskyddande effekt tycks vara större än dagens standardbehandling med betainterferon eller glatimeracetat vid den tidiga formen av sjukdomen.
Företag: Biogen Idec.
Fas: Ansökan om godkännande inlämnat till EMA i maj 2012.

5. Sensationen som ingen vill driva:
Acetylsalicylsyra mot cancer

I flera uppmärksammade studier har den brittiske neurologen Peter Rothwell visat att långtidsbehandling med acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos skyddar mot död i olika cancersjukdomar. Behandlingen är billig och enkel. Biverkningarna är välkända. Och effekten är väl så stor som i dagens etablerade screeningprogram mot cancer. Mycket talar alltså för att människor i medelåldern borde erbjudas den här behandlingen på något systematiskt sätt i framtiden, även om diskussionen hittills har varit tämligen tystlåten. Om någon hade tjänat stora pengar på sådan behandling skulle saken sannolikt ligga högre på agendan.
Företag: Inget.
Fas: Den cancerpreventiva effekten är kartlagd i flera analyser av stora randomiserade ASA-studier. Men det är osäkert när någon ansöker om utökad indikation.

5. Tillagd B-stam kan ge friskare höst:
Fyrvalenta influensa­vacciner

Dagens trevalenta vacciner mot säsongsinfluensa innehåller två typ A-stammar och en typ B-stam. Med en extra stam av den förvisso mindre farliga typ B-influensan är det möjligt att skyddet kan öka med runt 15 procent­enheter.
Företag: Glaxosmithkline, Sanofi med flera.
Fas: En fas 3-studie med GSK:s vaccin väntas bli klar nästa år.

6. Antikroppar hopp för cancerpatienter:
Anti-PD1 mot olika cancersjukdomar

Den immunstimulerande antikroppen ipilimumab (Yervoy) kan ses som ett litet genombrott för immunbehandling av spridd cancer. Studier har visat att en grupp patienter med metastaserat malignt melanom tycks ha blivit långtidsöverlevare tack vare behandlingen. En liknande princip är antikroppar mot olika komponenter i signalvägen PD-1. Tidiga studieresultat av sådan behandling antyder en bättre effekt och mildare biverkningar än vad ipilimumab har gett.
Företag: Bristol Myers Squibb.
Fas: Fas 3-studier vid njurcancer och lung­cancer har startat under året. En fas 3-studie vid melanom ska starta senast i början av nästa år.

7. Nytt vaccin kan göra cellprov överflödigt:
Niovalent vaccin mot HPV

HPV-vaccinet Gardasil, som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, antas skydda mot 70 till 75 procent av all livmoderhalscancer. Om det nya och bredare niovalenta HPV-vaccinet håller vad det i teorin lovar skulle skyddet utökas till 90 procent. Då skulle argumenten bli starkare för att på sikt avveckla cellprovsprogrammet och i stället införa HPV-tester.
Företag: MSD.
Fas: Resultat från fas 3-studie väntas under året.

8. Ny mild hormonkur mot prostatacancer:
Enzalutamid mot prostatacancer

Det är många lovande läkemedel på gång mot spridd prostatacancer. Enzalutamid (Xtandi), tidigare benämnd MDV 3100, är liksom abirateron en ny typ av skonsam hormonbehandling. Effekten tycks vara minst likvärdig med abirateron och möjligen kan enzalutamid bli en prispress när det blir tillgängligt på marknaden.  
Företag: Astellas.
Fas: Ansökan om godkännande som sista linjens behandling inlämnad till EMA i juni 2012.

9. Längre mellan doser med ny MS-medicin:
Alemtuzumab mot multipel skleros

Den här antikroppen har visat mycket lovande resultat jämfört med interferonbehandling vid den tidiga formen av multipel skleros. En fördel är också att behandlingen bara behöver ges enstaka gånger per år. Men nackdelen är vissa svåra biverkningar, bland annat giftstruma.
Företag: Sanofi.
Fas: Ansökan om godkännande inlämnat till EMA i juni 2012.

10. Draghjälp åt Lucentis kan rädda äldres syn:
Fovista mot våt makula­degeneration

Läkemedlet Lucentis (ranibizumab) har revolutionerat behandlingen av ögonsjukdomen våt makuladegeneration, som är en vanlig orsak till blindhet hos äldre. Effekten tycks dock bli väsentligt bättre om Lucentis kombineras med Fovista, en läkemedelskandidat som blockerar tillväxtfaktorn PDGF. Det visar resultat från en fas 2-studie som presenterades i juni. Ögonsjukvården som redan är pressad av kostnader för Lucentis är härmed ekonomiskt varnad.  
Företag: Ophthotech.
Fas: Fas 3-studie planeras.

Relaterat material

Så blir framtidens cancerläkemedel

Framtidens läkemedel – här är listan

Cancer störst bland nya läkemedel

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev