Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hjärt-riktlinjer orsakar strid mellan professorer

Publicerad: 3 mars 2003, 13:19

Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av hjärtsjukdom orsakar offentlig strid redan innan de kommit ut. Två professorer ithoraxkirurgi anser att riktlinjerna förordar kranskärlsingrepp med ballongvidgning framför bypasskirurgi på ett sätt som missgynnar patienterna.


Grunderna för Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av hjärtsjukdom, som blir offentliga senare i vår, presenterades i Dagens Medicins tematidning Hjärta & kärl nr 7/03. I artikeln sade Lars Rydén, professor i kardiologi och en av Socialstyrelsens experter, att patienter med stabil kranskärlssjukdom efter information om fördelar och nackdelar med respektive metod bör få välja om de ska behandlas med bypasskirurgi eller ballongvidgning med kateter, så kallad PTCA, perkutan transkutan koronar angiografi.  - Undantagen är framför allt diabetessjuka och patienter med så kallad huvudstamsstenos. Där ger kirurgi ett bättre skydd, sade Lars Rydén.  Väcker starka negativa reaktioner  Hans uttalande har väckt starka negativa reaktioner bland thoraxkirurger, och nu går Elisabeth Ståhle, professor i thoraxkirurgi i Uppsala, och Rolf Ekroth, professor i thoraxkirurgi i Göteborg, till motattack.  - Det finns inte vetenskapligt stöd för en tolkning som likställer PTCA och kirurgi på detta sätt. Jag anser heller inte att man kan dra en sådan slutsats av den skrivning vi varit överens om i de nationella riktlinjerna, säger Elisabeth Ståhle, som själv deltagit i arbetet med de nya riktlinjerna för hjärtsjukvården.  Elisabeth Ståhle och Rolf Ekroth konstaterar att alla studier av betydelse som jämfört ballongvidgning och bypasskirurgi har varit till kirurgins fördel. Det gäller även studier där majoriteten av patienterna inte haft så omfattande kranskärlssjukdom som huvudstamsstenos eller trekärlssjukdom.  - Jag tror att fler läser Dagens Medicin än Socialstyrelsens riktlinjer. Därför kan uttalanden som Lars Rydéns bidra till en överanvändning av ballongvidgning. Patienter som har bättre nytta av kirurgi kan därmed gå miste om bästa behandling, säger Elisabeth Ståhle.  Kallar dokumentet partsinlaga  Hon varnar för att den snabba utbyggnaden av enheter för att göra kranskärlsingrepp med ballongvidgning ökar den risken. Många sjukhus saknar thoraxkirurgisk kompetens på den hjärtrond där läkarna bestämmer vilken behandling som ska ges.  - Vad jag har sagt är att skillnaden i resultat mellan ballongvidgning och kirurgi för stora patientgrupper inte är större än att det är viktigt att informera patienten om olika för- och nackdelar med metoderna, och låta patienten själv bli en del av beslutsprocessen. Det står jag självklart fast vid. Jag delar inte Elisabeth Ståhles uppfattning att en oupplyst patient är bättre än en upplyst, vilket jag för övrigt tycker är en anmärkningsvärd ståndpunkt, säger Lars Rydén.  Lars Rydéns uttalande har fått Elisabeth Ståhle att skriva till Socialstyrelsens ansvarige för de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården, Per Olof Wester.  Av brevet framgår att hon anser att det dokument som behandlar ischemisk hjärtsjukdom "genomgående tolkats till fördel för perkutan intervention", det vill säga ballongvidgning. Hon betecknar dokumentet som en "partsinlaga".  Faktum är dock att Elisabeth Ståhle själv godkänt den skrivning som nu finns i avsnittet om ischemisk hjärtsjukdom i riktlinjerna.  - Det är sant att jag efter stora svårigheter fick igenom vissa ändringar som gör att skrivningarna kan bli ett första steg på vägen mot ett konsensusdokument. Men den tolkning som Lars Rydén gjort visar att processen måste gå vidare för att nå verklig konsensus, säger Elisabeth Ståhle.  Lars Rydén konstaterar att han inte har något emot att det dokument som tagits fram till de nationella riktlinjerna går på remiss.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev