fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hjärtläkare rekommenderar EKG-kontroll av elitidrottare

Publicerad: 6 september 2005, 08:39

Unga män som idrottar mycket löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av plötslig hjärtdöd jämfört med dem som inte idrottar. Det visar en italiensk studie som presenteras på den europeiska hjärtläkarkongressen i Stockholm. European Society of Cardiology går samtidigt ut med nya rekommendationer om hjärtundersökningar av elitidrottare.


Forskarna bakom den italienska studien har undersökt hjärta och kranskärl hos 300 män i åldrarna 12 till 35 år som dött i plötslig hjärtdöd i 1979-1999. Av dessa var 55 elitidrottsmän.

Resultaten av undersökningen visar att det inte är fysisk aktivitet i sig som är orsaken till att idrottsmännen dött utan att det är den hårda träningen som kan utlösa hjärtstopp hos personer som har ett medfött hjärtfel.

Därför är det viktigt att undersöka unga idrottare regelbundet, anser forsakrna, som dock samtidigt betonar att fysisk aktivitet generellt sett minskar risken för hjärtstopp och rekommenderar alla, även yngre idrottare, att fortsätta träna.

Denna studie, och tidigare erfarenheter från bland annat Italien, har lett till nya rekommendationer från European Society of Cardiology när det gäller hjärtundersökningar av elitidrottare.

På hjärtläkarkongressen i Stockholm presenterades i går ett  konsensusdokument som rekommenderar att varje elitidrottare genomgår en noggrann fysisk undersökning som ska omfatta en kartläggning av ärftliga sjukdomar och EKG-undersökning.

Panelen bakom dokumentet rekommenderar att undersökningen ska påbörjas vid 12-14 års ålder och upprepas åtminstone vartannat år. Undersökningen ska utföras av hjärtläkare med kännedom om hjärttillstånd som medför en ökad risk for plötslig död. De som har förändringar på EKG eller där det kan misstänkas ärftlig sjukdom skall remitteras för utvidgad utredning.

Screening av en stor population kommer att kosta mycket pengar och genomförandet av rekommendationen i Europa är beroende av vilket sjukvårdssystem som landet har.

- Sverige har inte implementerat rekommendationen ännu. Frågan är vem som skall utföra detta och vem som skall stå for kostnaden, säger Per Blomström, pressansvarig svensk läkare vid hjärtkongressen.

Det är dock inte bara medfödda hjärtfel som kan orsaka livshotande hjärtrytmrubbningar hos idrottsmän. Arytmier och hjärtstopp kan också vara en följd av missbruk av otillåtna substanser som anabola steroider. Problemet uppmärksammas i en  annan rapport som presenteras på hjärtkongressen i Stockholm i dag tisdag den 6 september.

Nästan alla otillåtna substanser som bannlysts av den internationella olympiska kommittén kan direkt eller indirekt orsaka hjärtproblem. Forskarna bakom rapporten lyfter särskilt fram anabola steroider som ofta tas tillsammans med urindrivande diuretika, östrogenhämmare och andra preparat för att dölja dem. Effekter på hjärt-kärlsystemet av anabola steroider kan vara olika former av allvariga rytmrubbningar, progressiv hypertrofisk myopati eller blodpropp, antingen i hjärtat, lungorna eller benen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev