Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hjärtpatienter dör i väntan på operation

Publicerad: 3 mars 2005, 09:15

Mer än var hundrade patient som står i kö för en bypassoperation av sina kranskärl dör i väntan på ingreppet. Fler skulle överleva om patienter med hög risk gavs högre prioritet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.


Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen. Trots att kranskärlskirurgi minskar risken att dö hos majoriteten av patienterna, klarar sjukvården inte av att möta behovet.

Enligt en avhandling av Helena Rexius, specialistläkare vid verksamhetsområde thoraxkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg, medför underkapaciteten långa väntetider, den tvingar fram prioriteringar mellan patienterna på väntelistan och leder i värsta fall till att patienter dör i väntan på kirurgi.

Helena Rexius resultat baseras på studier med 5 864 patienter som skulle genomgå planerad kranskärlskirurgi mellan januari 1995 och juni 1999. Patienterna hade en medelväntetid på 82 dagar.

Resultatet visar att 77 patienter avled i väntan på kirurgi, vilket var 1,3 procent av patienterna. Siffran kan jämföras med dödligheten i anslutning till operationen, som under samma period var runt 2 procent.

Bland dem som dog kunde man identifiera ett flertal oberoende riskfaktorer, till exempel kärlkramp som krävde sjukhusvård, samtidig aortaklaffsjukdom, nedsatt hjärtfunktion och väntetidens längd.

Avhandlingen visar dessutom att om väntetiden kunde minskas till maximalt en vecka för alla patienter skulle den totala kalkylerade dödligheten upp till två år efter kranskärlsoperationen, minska med 15 procent jämfört med nuvarande hantering. En effekt som uppnås genom en minskning av dödligheten på väntelistan.

I avhandlingen har Helena Rexius även utvärderat ett poängsystem för att identifiera patienter med ökad risk att avlida i väntan på kirurgi. Poäng gavs för kärlkramp som kräver sjukhusvård, samtidig aortaklaffsjukdom, dålig hjärtfunktion, hög operationsrisk och manligt kön.

Utvärderingen visar att dödligheten i högriskgruppen var fem gånger högre än i medelriskgruppen och 25 gånger högre än i lågriskgruppen.

Helena Rexius konstaterar att det går att identifiera en relativt liten grupp patienter med en kraftigt ökad risk för död i väntan på operation och att dessa patienter bör ges hög prioritet.

I Västra Götalandsregionen väntar för närvarande cirka 250 patienter på operation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev