Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Hjärtsvikt värre för ensamma

Publicerad: 24 April 2008, 09:54

VÅRMÖTET. Upplevelsen av ensamhet ökar behovet av vård hos hjärtsviktspatienter, visar en ny studie som presenteras på Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.


Att ett väl fungerande socialt nätverk både förbättrar prognosen och minskar risken för dödlighet hos hjärtsviktspatienter är känt sedan tidigare. Men hur ensamma dessa patienter upplever sig vara och hur det påverkar behovet av vård är ett mer outforskat område.

I den aktuella studien ingick 149 patienter med kronisk hjärtsvikt. Deltagarna var i snitt 76 år gamla. Information om patienternas livssituation samlades in via enkäter, och patienterna fick i intervjuer svara på hur ofta de upplevde sig ensamma.

I svaren framkom att i första hand kvinnliga patienter kände sig ensamma, cirka 34 procent av kvinnorna upplevde ensamhet jämfört med 6 procent av männen. Medelåldern var även något lägre, 72 år, bland patienter som kände sig ensamma, jämfört med 77 år bland dem som inte gjorde det.

Resultaten visade även hjärtsviktspatienter som upplevde sig ensamma uppsökte sjukhus oftare och låg inne under längre tid än resten av patienterna. Under ett år var de patienter som kände sig ensamma inlagda i snitt 17 dagar, jämfört med 7,4 dagar bland dem som inte upplevde sig ensamma.

Däremot påverkades inte patienternas sjukhusbehov av om de var ensamboende eller sambo.

– Det verkar alltså som att det är själva känslan av ensamhet som leder till ett ökat vårdbehov, inte om man bor tillsammans med någon eller inte, säger Caroline Löfvenmark, doktorand och sjuksköterska på Danderyds sjukhus, och som genomfört studien.

– Genom att fånga upp dessa patienter i ett tidigt skede, till exempel genom att erbjuda dem stöd och återbesök på mottagningen, så skulle inläggningarna bland dessa patienter kunna minskas, säger Caroline Löfvenmark.

Studien presenteras som poster på det kardiovaskulära vårmötet i Malmö.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev