Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

HLR före defibrillering var bättre för väntande patienter

Publicerad: 19 mars 2003, 08:11

Patienter som utanför sjukhus drabbades av ventrikelflimmer och som väntade på ambulans längre tid än fem minuter, hade bättre överlevnad om de fick hjärt-lungräddning före defibrillering. Det visar en norsk studie som presenteras i tidskriften, Journal of the American Medical Association, Jama.


Forskarna som bland annat arbetar vid Ullevål universitetssykehus, Oslo, utförde en studie för att utvärdera effekten av hjärt-lungräddning, HLR, som utfördes före defibrillering, hos en grupp patienter med ventrikelflimmer.  I studien ingick 200 patienter som hade drabbats av ventikelflimmer utanför sjukhus. 96 patienter defibrillerades direkt efter ambulanspersonalens ankomst, medan 104 fick hjärt-lungräddning under i genomsnitt tre minuter före defibrillering utfördes.   Om defibrilleringen inte lyckades fick den första gruppen hjärt-lungräddning under en minut innan ytterligare defibrilleringar utfördes, den andra gruppen fick hjärt-lungräddning i tre minuter innan ytterligare defibrilleringar utfördes.  Studien visar ingen signifikant skillnad totalt sett mellan grupperna när det gäller överlevnad vid ankomsten till sjukhuset. Det fanns inte heller några signifikanta skillnader i ettårsöverlevnad.  Däremot visade det sig att i en subgrupp där ambulansen kom till patienten mer än fem minuter efter insjuknandet, återfick 58 procent av de deltagare som fick hjärt-lungräddning före defibrillering spontan cirkulation, jämfört med 38 procent i den grupp som defibrillerades direkt. 22 procent av dem som fick hjärt-lungräddning före defibrillering överlevde till dess att de skrevs ut från sjukhuset, jämfört med 4 procent i den andra gruppen. Efter ett år levde 20 procent respektive 4 procent.  Forskarna konstaterar med anledning av resultaten att den grupp som hade väntat på ambulans längre tid än fem minuter efter insjuknandet, svarade bättre på behandling med hjärt-lungräddning innan defibrillering utfördes. De tillägger dock att ytterligare studier behöver utföras för att säkerställa dessa resultat.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev