Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hög strokerisk hos kranskärlssjuka med sömnapné

Publicerad: 13 juni 2002, 13:45

Kranskärlssjuka patienter som lider av andningsstörningar under sömnen löper tre gånger högre risk att drabbas av stroke jämfört med patienter som andas normalt. Det visar en fem år lång uppföljning av 400 hjärtpatienter som behandlats vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.


Sömnapné förekommer hos var tredje patient med kranskärlssjukdom. De nattliga andningsproblemen leder till stresspåslag och skiftningar i blodtrycket som komplicerar sjukdomssituationen för patienterna.  - Men trots att nattliga andningsstörningar är så vanliga i patientgruppen har ingen tidigare studerat vad de har för långsiktig betydelse. Vår undersökning är den första som visar att andningsrubbningarna faktiskt försämrar prognosen för kranskärlssjuka patienter.  Det säger Thomas Mooe, överläkare vid medicinkliniken på Östersunds sjukhus, tidigare verksam vid hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där han ledde genomförandet av undersökningen.  Resultaten ger stöd för att läkare bör vara mer observanta på symtom som kan tyda på sömnapné, anser han. Det kan till exempel krypa fram kommenterar från patienter att de är trötta och att anhöriga måste "skaka liv" i dem på nätterna.  - Då är det läge för en ordentlig utredning. Man måste nog också höja ambitionsnivån på behandlingssidan. Det finns bra behandlingsalternativ mot sömnapné som jag tror att fler kranskärlspatienter har nytta av, säger Thomas Mooe.  I studien ingick 407 slumpmässigt utvalda patienter som under åren 1992-1995 kallats till kranskärlsröntgen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inledningsvis fick patienterna genomgå en sömnundersökning för att ta reda på om de led av andningsstörningar eller inte. Sedan följdes de under fem år.  Det var en stor skillnad i risk att drabbas av komplikationer i gruppen patienter med andningssvårigheter, och risken var särskilt hög för stroke. Av sömnapnépatienterna hade 16 procent någon gång under femårsperioden drabbats av stroke. Bland patienterna utan andningsproblem var motsvarande andel bara 5 procent. Den trefaldiga riskökningen bestod även när hänsyn togs till andra riskfaktorer som ålder och högt blodtryck.  Patienterna i sömnapnégruppen hade också en riskökning på 70 procent att antingen dö eller råka ut för kardiovaskulära händelser i form av hjärtinfarkt eller stroke.  - Det var något överraskande att stroke skulle falla ut så starkt som det gjorde. Vi trodde från början att hjärtkomplikationerna skulle vara vanligare, säger Thomas Mooe.  Orsaken till den starka kopplingen mellan sömnapné och stroke är ännu oklar. En misstanke är att det har att göra med rubbningar i funktionen av trombocyterna, som har betydelse för blodets levringsförmåga.  - Studier visar att andningsstörning och andra stresstillstånd leder till att blodplättarna lättare aktiveras. Eftersom de nattliga andningssvårigheterna återkommer timme efter timme, vecka efter vecka och år efter år ligger det nära till hands att tro att proppbildning blir en konsekvens för patienterna, säger Thomas Mooe, som konstaterar att cirkulationen i hjärnan är särskilt utsatt.  - Uppstår en propp där leder den oftast direkt till en stroke.  Thomas Mooe arbetar nu med en ny studie där han hos flera hundra kranskärlspatienter, med och utan sömnapné, undersöker trombocytfunktionen. Målet är att få veta om trombocyterna kan vara orsaken till faran för stroke hos sömnapnépatienterna.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev