Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Högre risk för ohälsa hos ensamma föräldrar och deras barn

Publicerad: 14 mars 2003, 08:26

Att vara ensam förälder innebär högre risker för svår ohälsa och förtida dödlighet. Detta gäller såväl föräldrarna som barnen. Störst ohälsotal i Sverige finns hos ensamstående fäder som inte bodde med sina barn, samt hos ensamstående barnlösa män.


Det framgår av en kommande avhandling av Gunilla Ringbäck Weitoft som är verksam vid Epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen. Hon disputerar fredagen den 21 mars vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.   Hennes studier visar att ensamstående mödrar hade förhöjda ohälsorisker jämfört med sammanboende mödrar. Ensamstående fäder, med vårdnad om sina barn, hade också förhöjda dödlighetsrisker. Men det var framför allt ensamstående fäder som inte bodde tillsammans med sina barn samt ensamstående barnlösa män som hade de högsta dödsriskerna.  De mest förhöjda riskerna bland både män och kvinnor fanns när det gällde psykisk ohälsa, självmord och missbruk. Att växa upp i ett ensamförälderhushåll verkar innebära mer än fördubblad risk för psykisk sjukdom, självmord/självmordsförsök och missbruk, och även ha ett samband med en lägre utbildningsnivå som vuxen.  En betydande del av dessa överrisker verkar bero på att ensamstående föräldrar i genomsnitt har sämre ekonomiska och sociala förhållanden, samt på att en större andel människor med sämre hälsa ingår i gruppen.  När analysen tog hänsyn till socioekonomiska faktorer och tidigare sjukhusvård minskade överriskerna i samtliga grupper.  Avhandlingens registerbaserade studier följer sjuklighet och dödlighet bland ungefär 700 000 mödrar och fäder och nära en miljon barn under 1990-talet.

Annika Benno Hjerpe

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev