Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hon hoppas att trenden vänder

Publicerad: 28 november 2012, 07:00

För Läkaresällskapet och nya vd:n Filippa Nyberg står mycket på spel. Ska den nya kongressavgiften få ännu fler att välja bort årets riksstämma?


Svenska läkaresällskapet har svårt att få ekonomin att gå ihop för dess årliga och största arrangemang: Medi­cinska riksstämman. Besökssiffrorna har stadigt sjunkit sedan 2006.

För första gången måste även medlemmar i sällskapet betala en kongressavgift för att komma in på föreläsningar och andra evenemang. Beslutet att införa avgifter togs efter stor vånda. Men om Riksstämman ska drivas vidare måste den kunna bära sig själv, slog ordföranden Peter Friberg fast på fullmäktiges möte i oktober.

Med någon vecka kvar till öppnandet hoppas nya vd:n Filippa Nyberg att trenden med de negativa besökssiffrorna ska brytas.

– Årets program är fantastiskt och en fortbildning av hög klass. Men det har blivit allt svårare att få åka på fortbildning. Sjukvården räknar pengar och mäter produktivitet på ett helt annat sätt än tidigare, säger hon.

Ett tre dagars kongresskort för en medlem i Läkaresällskapet kostar 2 000 kronor, medan en ­AT-läkare betalar 1 000 kronor. AT-läkare har på nätet uttryckt sitt missnöje med nyordningen.

– Avgiften kan säkert avskräcka, även om den ligger under självkostnadspris. Men särskilt för de yngre måste man ändå tro att det är huvudmannen som betalar, säger Filippa Nyberg.

För landstingen är det dags att de börjar inse att det inte är gratis med fortbildning som förbättrar patientsäkerheten och vårdens kvalitet, anser hon. Tiden är förbi när läkemedelsbolagen stod för notan.

Direkt efter stämman ska sällskapets ledning utvärdera årets evenemang. Siktet är inställt på att göra 2013 års riksstämma ännu bättre – inom rimliga ekonomiska ramar. Förra året kostade den cirka 10 miljoner kronor. Det är hälften av vad Läkaresällskapet delade ut i forskningsanslag och priser.

Intervjun gjordes innan Filippa Nyberg börjat som vd, och hon kom körande från hemmet i Uppsala. Hon passade då på att ta med sig en stor bild på älsklingshästen Jeflin som avled förra året, 20 år gammal. Sedan dess har ridningen fått ligga på is. Men fotot på Jeflin pryder nu det kala vita vd-rummet, med utsikt mot Klara kyrka.

Hon är väl förtrogen med Läkaresällskapets berömda hus i jugendstil, nära Sergels torg i Stockholm. Som ordförande i sektionen för dermatologi och venereologi har hon varit i huset någon gång i månaden. Redan har hon tankar om hur hon vill utveckla organisationens arbete. Hon ska också knacka på hos sektionerna och fråga vad de vill ha ut av henne och styrelsen.

– Det kommer säkert gälla allt från praktisk hjälp med sekreteraruppgifter till diskussioner om övergripande frågor, säger Filippa Nyberg.

Sektionerna och arbetande läkare ser inte så mycket av ”stora” Läkaresällskapet, anser hon. Det vill hon ändra på och tittar på den brittiska motsvarigheten.

– Brittiska dermatologer förstår betydelsen av att de har en paraplyorganisation som kan gå till parlamentet med olika frågor. Så borde vi få det här också.

Filippa Nyberg ska också rensa upp i det om­­fattande arbetet med att lämna remissvar på olika utredning­ar. Kansliet ska hjälpa sektionerna så att de får ägna sig åt de mest angelägna frågorna.

– Av så där en 100 remisser är det två som är jätte­viktiga. Dem ska vi koncentrera oss på och därmed bli en tyngre röst i samhällsdebatten.

Många förtroendeuppdrag inom sällskapet löper på två år, det gäller bland annat ordförandeposterna i sektionerna. En vd måste därför se till att det finns en röd tråd, anser hon.

– Styrelsen förväntar sig en långsiktighet, det var viktigt i intervjun om tjänsten. Jag är inställd på att stanna i minst sex år, säger hon.

Närmast kommer Filippa Nyberg från Akademiska sjukhuset i Uppsala och jobbet som chef­läkare. Där var hon med och utvecklade arbetet med patient­säkerheten och ansvarade för lex Maria-ärenden.

Arbetet som chefläkare har gett henne nyttiga erfarenheter inför vd-jobbet i Läkaresällskapet, anser hon.

– Sällskapets grunder om etik, vetenskap, utbildning och kvalitet är på tapeten i de flesta frågor som hamnar på en chefläkares bord.

Hon har också lärt sig att se de olika specialiteterna som delar i ett sammanhang, inte som isolerade öar.

– Kommer de för långt ifrån varandra i bedömningen av en patient kan det vara farligt, till och med skada patienten.

Som vd ska hon plocka upp frågor som berör fler sektioner och försöka få dem att börja diskutera och lösa problemen gemensamt. Samverkan med andra yrkesgrupper i sjukvården står också högt på agendan.

– Ska vi förebygga vårdskador är det nödvändigt med arbetssätt som överskrider specialitetsgränser och yrkesgränser.

Filippa Nyberg trivdes med att vara chefläkare och hade troligen stannat i ett år till på Akademiska sjukhuset; förordnandet går ut 2013. Men så kom telefonsignalen om rekryteringen av en ny vd på Läkaresällskapet.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev