Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hon ska svara på hur svensk vård fungerar

Publicerad: 27 april 2012, 07:15

Patientcentrerad vård kan hamna i strid med evidenstraditionen på sjukhusen. Elizabeth ­Docteur söker dem som hanterar det bäst.


Vad betyder patientcentrerad sjukvård? Frågan är befogad när vi träffar förra OECD-direktören Eliza­beth Docteur i Södersjukhusets personalmatsal. Den nya myndigheten Vårdanalys har gett henne i uppdrag att analysera hur patient­centrerad svensk sjukvård är. Resultatet ska presenteras under Almedalsveckan i sommar.

I en tid då det råder inflation i begrepp som handlar om att sätta patienten först kan det vara på sin plats med en begreppsdefinition.

– Ett patientcentrerat sjukvårdssystem är ett system som är designat för att leva upp till de unika behoven, preferenserna och värderingarna som patienterna har. Det är ett system som ser varje enskild individ och säger: ”Vi är här för att serva dig. Du är inte här för att vara en kugge i vårt system. Du måste inte anpassa dig till systemet. Systemet ska anpassa sig till dig”.

Men finns det något kontroversiellt i detta? Kanske, säger Elizabeth Docteur. Hon konstaterar att en patientcentrerad vård kan skapa konflikter med de tänkesätt som finns i sjukvården i dag.

– Principiellt finns en potential för en konflikt mellan det vi kallar evidensbaserad medicin och patientcentrerad vård. Evidensbaserad medicin säger att vi borde kunna ta reda på vad som är bäst för den här specifika patienten. Och det är den sjukvården som ska erbjudas, den som maximerar resultatet. Men ett patientcentrerat perspektiv säger att vi måste bry oss om patienternas preferenser och värderingar. Det kan finnas patienter som trots att en behandling ger ett bättre resultat föredrar en annan mindre intensiv behandling.

En av punkterna i Elizabeth Docteurs uppdrag är att granska ”vårdens gehör för emotionella och existentiella aspekter i mötet med patienten”. Hon säger att det handlar om att se patienten i ett holistiskt perspektiv.

– Det innebär att säga att här har vi en patient som har den här diagnosen och som har den här familjesituationen, som har den här andliga eller religiösa dimensionen i sitt liv och har de här värderingarna. Det kan innebära att ha en rådgivare anställd som hjälper till med sociala problem som patienterna kan ha när de är inlagda på sjukhus. Det kan innebära att man underlättar för patienten att komma i kontakt med sin andliga råd­givare. Det handlar om att ta sjukvården bort från approachen att sjukvård bara handlar om att möta de medicinska behoven, det är något mycket bredare.

Vem är hon då, kvinnan som tror att hon på bara några månader ska kunna svara på stora frågor om hur svensk sjukvård fungerar? Trots namnet är hon vare sig läkare eller från Frankrike. Bakom namnet döljer sig i stället en amerikansk ekonom. En fri­lansande konsult bosatt i Washington DC. Men hon har stor erfarenhet av att granska vården i andra länder. Under sju år arbetade hon med sjukvårdsfrågor på OECD, de sista fyra åren som vice direktör för organisationens hälsoavdelning.

– Jag har jobbat i mer än 20 år med att studera sjukvårdssystem och särskilt sambandet mellan policies och hur sjukvårdssystem fungerar i praktiken.

Nu ska hon alltså sätta tänderna i den svenska sjukvården. Att granska vårdens patientcentrering är något nytt även för en rutinerad vårdgranskare som Elizabeth Docteur.

– Det finns inte många länder som har bra system på plats för att arbeta med patient­centrering. Så Sverige är i framkant i den här utvecklingen.

Hon vill inte dra några slutsatser i förväg om hur patientcentrerad den svenska vården är. Men hon förväntar sig att hitta både goda och dåliga exempel.

– Målet för studien är att kunna säga någonting generellt om sjukvårdssystemet i Sverige. Men vi måste ta hänsyn till att den svenska sjukvården är ett decentraliserat system. Vi vill peka på dem som gör det här bäst och visa hur de lyckades så att några av dem som kanske inte lyckas lika bra kan titta på de exemplen.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev