Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hopp om fler receptarier

Publicerad: 27 juni 2016, 11:45

Intresset för att utbilda sig till receptarie ökar. Det gläder Sveriges apoteksförening. Men de ser gärna högre betygssnitt bland de sökande.


Som Dagens Apotek tidigare berättat blir Sveriges receptarier under 65 år allt färre. Men inför höstterminen har antalet förstahandssökande till receptarieprogrammen ökat något.

– Vi drar slutsatsen att det ser något bättre ut, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Antalet förstahandssökande till receptarieprogrammen med start i höst är 534. Det kan jämföras med 456 i fjol, vilket innebär en 15-procentig ökning.

– En stor del kan tillskrivas Malmö, de driver upp totalen, säger Robert Svanström.

Malmö högskola startar till hösten en receptarieutbildning, Sveriges femte. De fyra övriga finns i Göteborg, Umeå, Kalmar och Uppsala. Och intresset för utbildningen i Malmö är stort både sett till det totala antalet ansökningar och till de sökande som listade utbildningen som deras förstahandsval. Bara Linnéuniversitetet har fler, om man räknar ihop distans- och campusutbildning.

Sveriges apoteksförening kan också ha påverkat uppgången. I mars och april, under den stora ansökningsperioden, drev de en annonskampanj i Aftonbladet för att locka studenter till farmaceututbildningarna.

– Vi tycker vår satsning har gått bra. Många har tagit del av annonsen och läst mer om utbildningarna, säger Robert Svanström, som dock poängterar att det är svårt att säga just hur mycket kampanjen bidragit med i jämförelse med andra faktorer.

Men han tycker att det egentligen är minst lika viktigt att titta på betygssnittet på dem som kommer in på utbildningarna, som på hur många som antas. Medan andelen antagna som slutför apotekarutbildningen är ganska högt, omkring 80 procent, är det bara hälften av dem som börjar en receptarieutbildning som tar examen.

För att höja den nivån tror Robert Svanström på höjda betygsnitt för att komma in. Och det görs genom ett ökat söktryck – blir det svårare att komma in så får utbildningarna mer studiemotiverade studenter. Men det är också viktigt att skolorna stöttar elever som behöver extra hjälp, säger han.

Men om många vill bli apotekare och fler fullföljer den utbildningen, behöver man satsa på receptarieutbildningar då?

– Att tvinga den som vill läsa ett kortare program, att läsa ett längre tror jag inte är rätt väg att gå, säger Robert Svanström.

Relaterat material

Fler apotekare – färre receptarier

70 000 klick på utbildningskampanj

Receptarieutbildning startar i Malmö

Stor mediekampanj ska locka fler att bli farmaceut

JESPER CEDERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News