Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hormoner och lågt BMI minskade mammografins träffsäkerhet

Publicerad: 30 augusti 2004, 07:27

För de kvinnor som tagit hormontillskott, genomgått bröstkirurgi eller hade ett BMI lägre än 25 var tillförlitligheten i en mammografiundersökning något lägre. Det visas i en brittisk studie.


Lite är känt hur olika faktorer påverkar hur säkert utfallet av en mammografiundersökning blir. Säkerheten av undersökningen kan beskrivas med sensitivitet och specificitet. Sensitivitet är ett mått på hur många av de sjuka som upptäcks med metoden. Specificiteten uttrycker hur stor andel av de friska som metoden identifierar korrekt.  För att studera hur olika faktorer påverkar sensitivitet och specificitet följde forskare från bland annat NHS Breast Screening Programme, Sheffield, Storbritannien, 122 355 kvinnor i åldern 50-64 år som ingick i landets mammografiscreeningsprogram, under tolv månader. Kvinnorna ingick i den större studien Million Women Study.  Under perioden diagnostiserades bröstcancer hos 726 kvinnor (0,6 procent), varav 629 efter en positiv mammografiundersökning och 97 efter en negativ undersökning. 3 885 kvinnor (3,2 procent) hade en positiv mammografi utan att senare få en cancerdiagnos. Totalt sett var sensitiviteten 86,6 procent och specificiteten 96,8 procent.  När man justerat för andra faktorer var sensitiviteten för kvinnor som använde hormontillskott 83,0 procent jämfört med 92,1 procent hos dem som aldrig använt hormontillskott. Även specificiteten var något lägre bland dem som fick hormontillskott.  Även tidigare bröstkirurgi av annan orsak än cancer försämrade säkerheten hos mammografiundersökningen, liksom ett kroppsmasseindex, BMI, lägre än 25.  Däremot hade det ingen betydelse för mammografisäkerheten om kvinnan hade nära släktingar med bröstcancer eller ej, om hon hade fött barn eller inte, använt p-piller eller om äggledarna ligerats, snörts av. Det spelade heller ingen roll om kvinnorna ägnade sig åt regelbunden fysisk träning, rökte eller hur hög deras alkoholkonsumtion var.  Forskarnas slutsats efter studien är att vissa faktorer som hormontillskott, bröstkirurgi och smal kroppsbyggnad kan minska säkerheten med mammografi.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev