Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hormonterapi försvårar bröstcancerdiagnos

Publicerad: 26 februari 2008, 13:54

Hormonersättning till kvinnor efter klimakteriet ökade risken för onormala resultat vid mammografi och bröstbiopsi. Samtidigt verkade hormonterapin minska effektiviteten för båda metoderna att upptäcka bröstcancer, enligt nya data från den stora WHI-studien.


Sedan tidigare har det varit känt att hormonersättning till kvinnor efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Amerikanska forskare har nu analyserat data från den stora studien Women’s Health Initiative för att undersöka hur hormonbehandlingen påverkar resultaten för de metoder som används för att detektera bröstcancer.

Totalt ingick 16 608 postmenopausala kvinnor i undersökningen. De randomiserades till att antingen få kombinerad hormonersättning med östrogen och progesteron eller att få placebo. Kvinnorna genomgick årliga mammografi- och bröstundersökningar. Bröstbiopsier gjordes vid kliniska fynd.

Under en uppföljningstid på 5,6 år fick större andel kvinnor i behandlingsgruppen ett onormalt resultat vid mammografiundersökning jämfört med kvinnor i kontrollgruppen, 35 procent jämfört med 23 procent. Även om fler kvinnor i behandlingsgruppen drabbades av bröstcancer – 2,4 procent jämfört med 1,9 procent – konstaterar forskarna att känsligheten för mammografiundersökningen att upptäcka cancer försämrades bland kvinnor som fick hormonersättning.

Motsvarande resultat gällde beträffande biopsier. Fler kvinnor fick undersökas med denna metod i behandlingsgruppen. Men andelen biopsifynd som resulterade i bröstcancerdiagnos var lägre jämfört med i placebogruppen, 14,8 procent jämfört med 19,6 procent.

Efter utsättning av hormonbehandling kvarstod de negativa effekterna på mammografiundersökningarna att upptäcka cancer i åtminstone 12 månader.

Forskarna konstaterar behandlingen med hormonersättning gjorde att fler än 1 av 10 och 1 av 25 kvinnor fick annars undvikbara onormala resultat vid undersökning med mammografi respektive bröstbiopsi. De menar att de negativa effekterna på möjligheterna att upptäcka bröstcancer bör vägas in i diskussioner med kvinnor som överväger behandling med hormonersättning, även under kort tid.

Archives of Internal Medicine, 2008; 168: 370–377

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev