Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hostmedicin kan skydda mot njurskador från kontrastmedel

Publicerad: 19 februari 2008, 11:32

Det billiga slemlösande läkemedlet acetylcystein kan skydda mot njurskador av röntgenkontrastmedel, enligt en ny metastudie.


På senare tid har forskare och myndigheter uppmärksammat risken för att vanliga kontrastmedel som ges vid röntgenundersökningar kan orsaka allvarliga njurskador hos personer med nedsatt njurfunktion.

Nu har amerikanska forskare gått igenom 41 olika studier av profylaxbehandling med olika läkemedel mot sådana njurskador. Resultaten publiceras i dag tisdag i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Slutsatsen är att det slemlösande läkemedlet acetylcystein kan minska risken för njurskador med 40 procent, som tillägg till sedvanlig uppvätskning av patienterna. För övriga studerade läkemedel, som teofyllin, kunde forskarna inte hitta några statistiskt säkra skyddseffekter.

Forskarna påpekar att en begräsning i sammanställningen är att den till stor del bygger på förändringar av kreatininnivåerna i serum som är en surrogatmarkör för njurskador. Men de menar ändå att studien stödjer användningen av acetylcystein inför röntgenundersökningar, framförallt hos patienter med hög risk för njurskador.

Men Mikael Hellström, professor i diagnostisk radiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, tycker inte att de aktuella resultaten gör att man ännu generellt kan rekommendera sådan profylaxbehandling.

– Acetylcystein är visserligen ett billigt och ofarligt läkemedel. Men resultaten från ett stort antal studier och metaanalyser av medlets skyddseffekter som publicerats de senaste åren har varit mycket divergerande. Därför behövs mer och tydligare evidens om vilken typ av riskpatienter som skyddas innan man kan dra några säkra slutsatser, säger han.

Den profylaxbehandling som ligger närmast introduktion i klinisk rutin är enligt Mikael Hellström uppvätskning av patienten med bikarbonatlösning i stället för med den vanliga koksaltlösningen.

– Av sex studier som publicerats på detta område har fem visat på positiva resultat av sådan behandling, säger Mikael Hellström.

I den aktuella metaanalysen ingick bara en studie av bikarbonat, och studieförfattarna har därför inte kunnat dra några slutsatser om medlets effekter.

Annals of Internal Medicine 2008, 148; 4: 284–294

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev