torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

HPV-test säkrare än cellprov för att avslöja cervixcancer

Publicerad: 21 oktober 2003, 12:17

Test för humant papillomvirus, HPV, kan komma att förändra diagnostiken av livmoderhalscancer. Dagens metoder att följa upp lindriga cellförändringar är inte tillräckligt precisa, enligt en ny svensk studie.

Ämnen i artikeln:

SkivepitelcancerCervixcancer

I Sverige tas närmare en miljon cellprover årligen inom det nationella programmet för screening mot livmoderhalscancer. Tack vare att sjukdomen kan upptäckas i sina förstadier har förekomsten av cervixcancer halverats sedan screening infördes på 1960-talet.  Den metod som huvudsakligen används i Sverige i dag kallas Pap Smear och innebär att prover tagna med spatel och borste stryks ut direkt på en glasskiva för cytologisk analys. Med moderna mått är denna metod inte tillräckligt känslig.  - Den vanligaste formen av cervixcancer, skivepitelcancer, upptäcks bara i drygt 60 procent av fallen med Pap Smear. När det gäller den mer aggressiva cancerformen, adenocarcinom, som ofta drabbar unga kvinnor, är sensitiviteten ännu sämre, säger Sonia Andersson, överläkare på kvinnokliniken vid Huddinge universitetssjukhus.  Cellprov missade förstadier  Totalt hittas någon form av cellförändringar i cirka 4 procent av alla prover som tas vid screening. En del är klara fall av förstadier till cervixcancer. Men på grund av metodens bristande känslighet är ett betydande antal så kallade lindriga, eller oklara cellförändringar.  I vissa landsting kallas alla dessa kvinnor till gynekolog för att ta biopsier för att definitivt avgöra om det rör sig om behandlingskrävande förstadier till cancer. På andra håll kallas kvinnorna till ett nytt cellprov några månader senare.  I en studie som gjorts vid Huddinge universitetssjukhus har man studerat hur sjukvården bäst ska följa upp kvinnor med oklara cellförändringar. 177 kvinnor deltog. När de kom för en andra provtagning på grund av sina lindriga cellförändringar togs tre prover: ett nytt cellprov, ett prov för test av humant papillomvirus, HPV, samt en biopsi.  Resultatet av biopsierna användes för att avgöra hur känsliga de båda andra metoderna var för att upptäcka om det rörde sig om behandlingskrävande förändringar.  Cytologiprovet visade inga cellförändringar hos 53 procent av kvinnorna. Om de inte hade deltagit i en studie, hade de alltså fått ett lugnande besked. Tyvärr visade det sig att när man tittade på svaren från biopsierna hade drygt en fjärdedel av kvinnorna förstadier till cervixcancer.  Det är sedan länge känt att envisa infektioner av vissa typer av hpv ligger bakom de vanligaste formerna av cancer i livmoderhalsen. Och enligt studien från Huddinge var HPV-test bättre på att identifiera behandlingskrävande förändringar.  Endast 11 procent av kvinnorna som hade ett negativt HPV-test, där inget högrisk-HPV kunde spåras, hade allvarliga cellförändringar.  - Min slutsats är att man kan rekommendera att HPV-test ersätter cytologiprov vid kontroll av kvinnor med lindriga cellförändringar, säger Sonia Andersson, som ska presentera resultaten vid Läkaresällskapets riksstämma i höst.  Celler i provrör modern metod  Arbetet på att förbättra diagnostiken av cervixcancer bedrivs även utifrån andra linjer. I flera länder har vätskebaserad cytologi alltmer ersatt Pap Smear som primär screeningmetod. Provet från livmoderhalsen läggs i ett provrör med fixeringsvätska. Blandningen filtreras sedan så att cellerna framträder bättre.  En invändning mot vätskebaserad cytologi är att det är dyrare än Pap Smear, och att det krävs investeringar i ny analysutrustning. I somras presenterade brittiska Nice,  National Institute of Clinical Excellence, en rapport som jämför de två metoderna. Slutsatsen blev att vätskebaserad cytologi är mer kostnadseffektivt än Pap Smear.  Frågan är hur tillämpbart resonemanget är på svenska förhållanden. I den brittiska rapporten räknade man med att cirka 9 procent av alla cellprov måste tas om på grund av att proverna inte gick att tolka med Pap Smear-metoden.  Kännetecknande för svenska cytologilaboratorier har varit att de endast har omkring 1 procent oklara fall vid Pap Smear, mot 5-10 procent i Storbritannien och USA.  - Jag tror ändå att vätskebaserad cytologi är framtiden. Kan vi kombinera vätskebaserad cytologi och HPV-testning av dem som visar oklara och lindriga cellförändringar, kan vi med mycket bättre träffsäkerhet få fram de kvinnor som vi verkligen har anledning att kalla för vidare undersökning, säger Sonia Andersson.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev