lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

HSAN-chefen är öppen för att lägga ned sin myndighet

Publicerad: 11 april 2006, 12:29

Hela anmälnings- och påföljdssystemet inom sjukvården måste ses över. Det anser Annika Marcus, generaldirektör för HSAN, som kan tänka sig att avskaffa den egna myndigheten.


I en kommande skrivelse till regeringen ifrågasätter Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, rättssäkerheten i de prövningar som görs av hälso- och sjukvårdspersonal som begår misstag i sin yrkesutövning.

- Vi måste ha ett rättssäkert system där alla behandlas lika. Jag vill att regeringen ser över hela det system som reglerar anmälnings- och påföljdssystemet, inte bara den del som rör Socialstyrelsen och lex Maria-anmälningarna. I detta ligger även att man ser över HSAN:s roll, säger Annika Marcus, generaldirektör för HSAN.

Hon är inte främmande för att en översyn skulle innebära att den egna myndigheten tas bort till förmån för ett annat system.  - Det kanske var bättre som det var förr, att HSAN ligger inom Socialstyrelsen. Det kunde vara bättre för skattebetalarna och man skulle spara en lön, min till exempel, säger hon.

Kalmarfallet skäl att reagera  En av de saker som har fått Annika Marcus att reagera är Kalmarfallet där en sjuksköterska åtalats för vållande till annans död sedan denna givit ett barn en för hög dos av kramplösande medel. Annika Marcus anser också att Socialstyrelsens förslag om ändrade regler för hur sjukvård ska anmäla avvikelser enligt lex Maria påverkar HSAN:s roll.   Det regelverk som Socialstyrelsen föreslagit innebär att myndigheten i mindre utsträckning ska låta anmälningar om misstag i vården gå vidare för prövning hos HSAN. Se även Dagens Medicin nr 7/06.

- Det finns en mängd saker i det system som vi har i dag som kan bli värre om Socialstyrelsens förslag går igenom. Med förslaget kommer det att bli mer vattentäta skott mellan HSAN och Socialstyrelsen. Detta i sin tur kan leda till att HSAN, som har liten egen kompetens när det gäller vetenskap och beprövad erfarenhet, missar kompetens och information från Socialstyrelsen. Detta vore otroligt olyckligt för både patienter och anmälda i de ärenden som HSAN har att avgöra, säger Annika Marcus.

Ser problem med godtycklighet  Därför anser hon att Socialstyrelsens förslag om ett nytt lex Maria-system inte kan genomföras utan en översyn av hela påföljdssystemet. Annika Marcus ifrågasätter starkt dagens system eftersom hon ser stora risker för godtycklighet.  Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, håller inte med Annica Marcus om behovet av en översyn av påföljdssystemet.

- Nej, lex Maria är ett system som syftar till ökad patientsäkerhet inom sjukvården. Det ska ses som oberoende av HSAN och påföljdssystemet. De har helt enkelt olika syften. Jag tycker att det vore synd om Socialstyrelsens förslag om en ändrad lex Maria-lagstiftning ska begravas i en större utredning av påföljdssystemet. Det har vi inte tid att vänta på.

Socialstyrelsens förslag om en förändrad lex Maria har nyligen gått ut på remiss från socialdepartementet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev