Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

HSAN kan tvingas fria olämplig vårdpersonal

Publicerad: 21 oktober 2014, 09:30

När Ivo anmäler olämplig vårdpersonal är underlaget ibland så dåligt att HSAN kan tvingas fria de som borde ha blivit av med sin legitimation.


Om Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer fram till att en legitimerad yrkesutövare är olämplig att jobba i vården anmäler myndigheten det till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Förhållandet kan liknas vid en åklagare, Ivo, som åtalar en person vid en domstol, HSAN.

Men så fungerar det inte riktigt i praktiken.

– Om en åklagare skulle komma till en domstol och slänga fram en hög med papper, både sånt som har med fallet att göra och sådant som inte har med fallet att göra så skulle man aldrig ha framgång som åklagare, säger Aud Sjökvist, ordförande i HSAN till Dagens Medicin.

Enligt henne är det just så anmälningarna från Ivo har sett ut under tid. Och det är inte bara osorterade papper som ställer till det när HSAN ska pröva en persons lämplighet. Vissa anmälningar ska även vara svepande i sina formuleringar vilket gör att de enskilda inte kan försvara sig.

– Det allvarligaste är ju faktiskt att det kan finnas yrkesutövare som borde ha prövats men som inte blir prövade, för att anmälningarna ser ut på det här sättet. Det är allvarligt, mycket allvarligt, säger Aud Sjökvist.

Hon berättar att anmälningarna till HSAN inte heller var perfekta när det var Socialstyrelsen som skrev dem men HSAN hade förhoppningar på att det skulle förändras i positiv riktning när tillsynsansvaret förflyttades till en enskild myndighet. Men förhoppningarna kom på skam och Aud Sjökvist har uppfattningen att anmälningarna i stället har blivit sämre under det senaste året. Något hon tror hör ihop med att ansvaret flyttades ut på olika tillsynsavdelningar på Ivo i stället för att ligga centralt.

– Där har man uppenbarligen tappat kompetens. Man får ofta intrycket att det inte har varit en jurist inblandad i anmälningarna utan det har varit medicinare som har suttit och skrivit dem, säger Aud Sjökvist.

Hon betonar att anmälningarna måste göras av både jurister och medicinare tillsammans då båda kompetenserna behövs.

– När vi avgör ett ärende så sker det också i samarbete mellan jurister och medicinare.

I somras hölls ett möte mellan myndigheterna där HSAN framförde sin kritik.  Ivo:s chefsjurist Anna Sundberg är medveten om problemet.

– Efter att både själva ha gått igenom anmälningar och efter den kritik som HSAN har riktat mot oss, har vi konstaterat att det finns en hel del att arbeta med. Vi har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att fram bedömningsstöd för handläggarna som hanterar de här ärendena och vi har också satt i gång ett arbete med att se över vilka andra åtgärder som behöver vidtas. Vi kan konstatera att vi behöver genomföra utbildningsinsatser, vi behöver höja kompetensen vad det gäller att skriva de här anmälningarna helt enkelt. Sedan kanske vi också kommer fram till andra saker, säger hon till Dagens Medicin.

Aud Sjökvist liknar situationen vid en åklagare som lämnar en bunt osorterade papper på domstolens bord. Är det så du tycker att det har sett ut?

– Vi fattar cirka 100 sådana här beslut per år och de beslut som HSAN pekar på och har tagit fram som exempel är ett fåtal. Men det är klart att det är jätteallvarligt om vi inte sköter uppgiften på det sätt som vi ska. Och det är jätteviktigt att vi gör ordentliga utredningar, lägger fram vår anmälan och för vår talan på ett sätt som är rättssäkert för de individer som vi anmäler.

Enligt HSAN finns det risk för att olämpliga personer får behålla sin legitimation för att anmälningarna är så undermåliga. Det är väl ändå allvarligt om ni som tillsynsmyndighet bär ansvaret för det?

– Det är självklart. Det är både rättssäkerhetsaspekten för den som är anmäld men naturligtvis också patientsäkerheten. Av det skälet är det jätteviktigt att vi kommer till rätta med de brister som vi kan se.

HSAN anser att anmälningarna bör göras i nära samarbete mellan jurister och medicinare, hur ser det ut i dag?

– Det är bland annat en sak som vi behöver se över, om det finns anledning att ändra arbetssätt. I väldigt stor utsträckning så fattas inte den här typen av beslut utan att både medicinsk och juridisk kompetens nyttjas. Sedan kan det se lite olika ut beroende på erfarenhet hos handläggarna, men det ska alltid vara en jurist inblandad.

Hur snabbt går det att vända det här från ett problem till ett ickeproblem?

– Det här är så pass allvarligt och viktigt så det måste vi arbeta med. Det har hög prioritet. Vi kommer att genomföra utbildningsinsatser redan under hösten och arbetet med att se över vad som behöver göras ska också vara klart inom de närmaste månaderna. Så jag ser att arbetet förhoppningsvis kommer att ge resultat redan under våren.

Finns det planer på att lyfta anmälningarna till HSAN från tillsynsavdelningarna och sköta dem centralt på Ivo?

– Det finns inga planer på det i dagsläget.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev