Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hur skapar vi en god smärtvård i äldrevård och palliativ vård?

Publicerad: 7 april 2011, 19:12


Smärtdagen 2011 torsdag 7 april

Dagens Medicins Smärtdag 2011 handlar om behandling av smärta hos äldre och hos patienter vid livets slut. En dag för ny kunskap, erfarenhetsutbyte och diskussion om hur sjukvården ska kunna möta den äldre eller den döende patientens rätt till en god smärtvård. Ett laddat och komplext ämne med  etiska, medicinska och politiska utmaningar.

■ Hur ser en god smärtvård ut för äldre - och varför brister det i dag?
   ■ Hur bedömer och behandlar vi smärta hos patienter med demens?
   ■ Vilka är utmaningarna i behandling av smärta hos patienter med svår cancersjukdom?
   ■ När är terminal sedering ett alternativ?

Detta seminarium har varit.

Praktisk information

Datum: Torsdagen den 7 april kl 9.45-16.15. Registrering från 9.15.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.
Deltagaravgift: 895 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin, medlemmar i Svenska smärtläkarföreningen, Svensk förening för allmänmedicin och Sveriges sjuksköterskor inom området smärta. Gäller endast anställda i sjukvården. Ordinarie pris: 1 395 kronor + moms.
Kontakt: Annelie Lundkvist, 08-566 241 49 eller e-post
 Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program

9.15 Registrering med kaffe och smörgås.

9.45 Välkommen till Smärtdagen 2011.

9.50 Ska det göra ont att bli gammal?
Ju äldre vi blir desto känsligare blir vi för smärta. Samtidigt blir redskapen för att behandla smärtan mer begränsade. Hur ser en god smärtvård ut för äldre och för patienter i livets slut, vilka är bristerna i dag och vad går de att göra åt?
Talare: Hans Johansson, överläkare och specialist i geriatrik och smärtlindring, geriatriska kliniken, Södertälje sjukhus.

10.20 Så ökar vi kvaliteten i de äldres användning av smärtläkemedel.
Socialstyrelsen har nyligen reviderat indikatorerna för äldres läkemedelsanvändning med syftet att anpassa dem till dagens rekommendationer och praxis. Ett helt nyskrivet kapitel ägnas åt äldre och smärtläkemedel.
Talare: Johan Fastbom, docent, Socialstyrelsens expert på geriatrisk farmakologi.

10.50 Läkemedelsverkets nya riktlinjer för smärtlindring i livets slutskede.
I december publicerades Läkemedelsverkets uppdaterade rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede, bland annat när det gäller terminal sedering. Här presenteras de viktigaste nyheterna och slutsatserna i rekommendationerna.
Talare: Staffan Lundström, överläkare, palliativa avdelningen, Stockholms sjukhem, och Bo Bergman, projektledare Läkemedelsverket.

11.20 Paneldiskussion: Etiska dilemman och andra utmaningar vid smärtbehandling i äldrevård och palliativ vård.
Medverkande: Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP), Torsten Mossberg, medicinalråd, Socialstyrelsen, Staffan Lundström, överläkare, palliativa avdelningen, Stockholms sjukhem, Hans Johansson, överläkare, geriatriska kliniken Södertälje sjukhus.

12.00 Lunch

13.00 Behandlingsalternativ vid smärtlindring hos äldre med ortopediskt trauma.
Ortopediskt trauma hos äldre är ett mycket vanligt och allvarligt problem som ofta leder till smärtbehandling under lång tid efter olyckshändelsen. En bedömning är att det inträffar 48 000 fallolyckor per år hos äldre. Av dem leder 1 200 till att patienten så småningom avlider. En forskargrupp i Stockholm har undersökt om mobiliseringen och rehabiliteringen av dessa patienter kan gå snabbare med en annan typ av behandling än den som hittills har rekommenderats.
Talare: Fredrik Sjöstrand, akutläkare och geriatriker, forskningsledare för Nätverket för geriatrisk patientnära forskning inom Stockholms läns landsting.

13.30 En modell för att säkra en god smärtlindring hos patienter med svår cancersjukdom.
Talare: Staffan Lundström, överläkare, palliativa avdelningen, Stockholms sjukhem.

14.00 I praktiken 1: Så arbetar vi med smärtlindring på Sveriges första barnhospice.
I augusti öppnade Lilla Erstagården, som är Sveriges första hospice för barn. Uppdraget till verksamheten är att förstärka sjukvården för barn och ungdomar genom att erbjuda avancerad vård i livets slutskede i en hemlik miljö och stödja barnen och deras familjer. Smärtbehandlingen har en central roll i verksamheten.
Talare: Ann Edner, överläkare, medicinskt ansvarig, Lilla Erstagården, tillsammans med vårdhunden Livia (en "allergifri" hund).

14.30 Kaffe

15.00 I praktiken 2: En god smärtvård för patienter i hemsjukvård – så gör vi på Vendelsö vårdcentral.
Primärvården  har en viktig roll i smärtbehandlingen hos äldre när allt fler  patienter vårdas hemma. På Vendelsö vårdcentral i Haninge utanför  Stockholm arbetar specialister i allmänmedicin och  distriktssköterskor tillsammans för att patienterna ska få en bra  smärtlindring.
Anders Söderström, specialist i allmänmedicin, Vendelsö vårdcentral.

15.30 Föreläsning av årets smärtsjuksköterska 2011:
Känner smärta, men visar det annorlunda.

Årets smärtsjuksköterska Margareta Lunde-Martinson har mångårig erfarenhet inom omsorgen och är verksam LSS-sjuksköterska i Uddevalla kommun. Hon har utvecklat och implementerat smärtskattnings- samt bedömningsinstrument på gruppboenden inom LSS verksamheter. Hennes erfarenheter kan ge inspiration även i arbetet med äldre patienter.

15.45 Bedömning av smärta hos den äldre patienten
Vilka metoder för smärtskattning är lämpliga att använda hos äldre patienter? Det är inte alltid de traditionella verktygen fungerar, särskilt när patientens kognitiva förmågor och möjligheter till kommunikation är begränsade. Dagmar Westerling ger sitt perspektiv på hur vi kan uppnå en god smärtlindring hos äldre, även hos dem med demenssjukdom.
Talare: Dagmar Westerling, docent och överläkare, smärtmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad.

16.15 Summering och slutsatser.

16.30 Smärtdagen 2011 avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News