Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hyperkänslig MR mäter varje lungblåsa

Publicerad: 15 mars 2005, 14:56

Forskare i Malmö har genomfört den första svenska kliniska studien av en helt ny teknik för magnetresonans, MR. Metoden är så känslig att det går att mäta storleken på enstaka lungblåsor.


Tekniken ger helt nya möjligheter till tidig upptäckt och diagnostik av olika sjukdomar, som emfysem.  Den utvärderas nu av forskare vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö som har genomfört den första svenska pilotstudien.

- Vi blev överraskade att tekniken är så pass bra. Det är sällan man får så exakta resultat, säger Per Åkeson, överläkare vid röntgenkliniken på Universitetssjukhuset Mas.  Kan ställa tidigare KOL-diagnos

I pilotstudien jämförde forskarna patienter med olika grader av lungemfysem med friska. Sammanlagt 24 personer ingick i studien. Av dessa hade åtta patienter diagnostiserad KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Lika många led av alfa 1-  antitrypsinbrist, en genetisk sjukdom som leder till att lungväggarna i främst underloberna bryts ned. Resterande åtta var friska kontrollpersoner.

Tre dagar i rad fick försökspersonerna andas in en speciell gasblandning i olika doser, samtidigt som en MR-kamera avbildade lungorna.

- Bilderna visade tydliga skillnader mellan sjuka och friska. Det var en signifikant skillnad mellan doserna och reproducerbarheten var mycket god, säger Per Åkeson.  

I dag diagnostiseras lungemfysem bland annat med hjälp av datortomografi och/eller koloxid-  diffusionskapacitetsmätning.

Datortomografi ger dock bara ett indirekt mått på graden av emfysem, eftersom den uppskattar lungornas täthet. Samma sak med diffusionskapacitetsmätningen, eftersom denna endast mäter passagen av syre till blodet.

- Den här tekniken, däremot, mäter exakt det vi vill veta, det vill säga hålrummens storlek. Dessutom kan vi se skillnad på lungblåsestorleken på fram- och baksidan av lungorna. Det innebär kanske att vi både kommer att kunna hitta sjukdomen och sätta in behandling tidigare än i dag, säger Per Åkeson.  Heliumgas fungerar som kontrast

Den nya MR-tekniken är till största delen utvecklad av GE Healthcare. Tekniken kallas för diffusions magnetresonanstomografi med hyperpolariserat helium.

Alla MR-bilder skapas genom att en viss typ av atomkärnor påverkas av ett kraftigt magnetfält. En radiosignal skickas sedan in i magnetfältet vilken får atomerna att svänga med en viss frekvens. När radiosignalen stängs av återgår atomerna till sitt ursprungliga läge, vilket ger upphov till en ny signal. Denna signal fångas upp och utgör grunden för den färdiga MR-bilden.

Antalet atomer som ställer sig i "givakt" är avgörande för styrkan hos den signal som detekteras och därmed bildens kvalitet. Ju färre atomer, desto sämre bild.

Men genom att magnetisera atomerna utanför kroppen går det att få flera tusen gånger fler atomkärnor att rätta sig efter magnetfältet, jämfört med vanlig MR. Fenomenet kallas för hyperpolarisation.

Ett sätt att uppnå detta är att använda isotoper av olika grundämnen. Forskargruppen i Malmö arbetar med en isotop av gasen helium, som med hjälp av laser och rubidium kan omvandlas till hyperpolariserad helium.

Gasen, som fungerar som ett slags kontrastmedel, andas in av patienten. Med hjälp av en särskild MR-sekvens kan man sedan mäta den hastighet med vilken isotopen rör sig i lungblåsorna. I större hålrum, det vill säga där det finns begynnande emfysemblåsor, blir hastigheten högre, jämfört med mindre, friska lungblåsor.

På de färdiga bilderna kan skillnaderna bland annat illustreras med olika färger.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev