Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

I Örebro får forskarna extra hjälp att förverkliga sina idéer

Publicerad: 16 december 2005, 12:22

Skärpta etikregler och nya EU-direktiv har gjort det svårt för den enskilda forskaren att veta vad som egentligen gäller vid klinisk forskning. Örebro läns landsting ger forskare hjälp med deras forskningsideér.


Vid Universitetssjukhuset Örebro ägnar Mia Englund all tid åt att stödja forskare. Hon ger forskare konsulthjälp med allt från planeringsstöd och ansökningar om etikprövning till avtal med läkemedelsföretag.

För Universitetssjukhuset Örebro har CRS, Clinical Research Support, som enheten heter, blivit en viktig länk mellan sjukvård och läkemedelsindustri.

- Vi arbetar både med att stödja dem som har en forskningsidé och med att försöka få bra forskningsprojekt från industrin till Örebro läns landsting, berättar Mia Englund.

Hon är utbildad sjuksköterska och projektledare och har tidigare arbetat med kliniska prövningar i den medicintekniska industrin.

Hittills har mer än 30 projekt fått stöd sedan starten 2004 och antalet tjänster vid enheten har ökat från 1 till 3,5. Den första tiden var CRS ett projekt finansierat med medel från landstinget men de senaste ett och ett halvt åren har verksamheten varit egenfinansierad.

Mia Englund konstaterar att det i dag råder konkurrens både nationellt och internationellt om att få prestigeprojekt från industrin, samtidigt som kraven på kvaliteten på de kliniska prövningarna har ökat.

- Företagen väljer naturligtvis att lägga viktig forskning vid de sjukhus som är effektiva och gör saker rätt, säger hon.

Sköter administrationen  Klinisk prövning är reglerat i lag och år 2004 kom EU:s forsknings-direktiv. Då blev en standard, Good Clinical Practice, GCP, tvingande för hur kliniska prövningar ska utföras. Det handlar bland annat om att upprätta forskningsprotokoll där forskningsidé och genomförande beskrivs. En oberoende granskare ska också övervaka att planerna följs enligt det protokoll som upprättats.

En av de forskare som fått stöd i sin forskning är thoraxkirurg Anders Ahlsson. CRS sköter det mesta av administrationen runt hans projekt om förmaksflimmer efter bypass.

- Jag har också fått stöd av CRS att spåra tidigare patienter och att få in enkätsvar, berättar han.

Anders Ahlsson är mycket nöjd med resultatet och påpekar att det är viktigt att rätt personer utför jobbet.

- De måste både ha kunskap i medicin och databashantering. Dessutom ska de tycka att det är roligt att ha kontakt med människor, säger han.

Hjälper till med att skriva avtal  Med tanke på den debatt som varit, och den överenskommelse som tecknats, om alltför nära samarbete mellan läkare och läkemedelsindustri, betonar Mia Englund vikten av att klinikerna skriva korrekta avtal med industrin.

- Vi hjälper till att skriva avtal så att klinikerna får en rimlig ersättning för utfört arbete, inte för mycket och inte för lite, säger hon.

Medicinskt ansvarig för CRS är Björn Holmström, anestesiolog och biträdande forskningschef vid Universitetssjukhuset Örebro. Han tror att en liten organisation med special-kunskaper om vilka lagar och regler som gäller för forskning och som kan sjukhusets organisation är en effektiv ingång till kliniska prövningar för industrin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev