söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ibuprofen ökade inte risken att dö för äldre som fick ASA

Publicerad: 5 december 2003, 10:00

En ny befolkningsstudie motsäger tidigare forskningsreslutat som visat att samtidig användning av ibuprofen och acetylsalicylsyra, ASA, efter en hjärtinfarkt skulle öka risken att dö jämfört med om patienter enbart får ASA.


Observationsstudier och laboratorieexperiment har rest farhågor om att den hjärtskyddande effekten av ASA försämras om patienterna samtidigt också använder ibuprofen eller andra NSAID, ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel. Se länkar i rutan uppe till höger.  Forskare från bland annat Yale University School of Medicine, New Haven, USA, gjorde en analys av data från 234 769 Medicare-patienter som vårdades på sjukhus för hjärtinfarkt åren 1994-1996. De identifierade patienter äldre än 65 år som hade blivit utskrivna från sjukhus med antingen enbart ASA, ASA och ibuprofen eller ASA plus annat NSAID.  66 739 skrevs ut med enbart ASA, 844 fick både ASA och ibuprofen och 2733 ASA och annat NSAID. De som enbart fick ASA hade mer annan sjukdom och mer komplikationer.   Av dem som enbart fick ASA dog 17,5 procent inom ett år efter sin hjärtinfarkt. Motsvarande andel var 14,0 procent för ASA och ibuprofen samt 15,8 procent för ASA och andra NSAID.  Efter statistisk bearbetning av data framkom inga säkerställda skillnader mellan grupperna när det gäller risk att avlida inom ett är efter hjärtinfarkten.  Författarna konstaterar att det inte fanns någon skillnad i risk att dö inom ett år i den grupp patienter de studerade. En annan studie (se länk uppe till höger) visade på ökad risk för dem som använde kombinationen ibuprofen plus ASA. Men i den ingick endast 187 patienter, jämfört med 844 i denna, påpekar författarna. I denna studie justerades data för svårighetsgrad på sjukdom, hjärtats pumpförmåga och hjärtsvikt.  Den nya studien har dock svagheten att inte vara en experimentell studie. Forskarna hade ingen information om användningsmönster för ibuprofen. Eftersom både ibuprofen och andra NSAID finns i receptfria förpackningar kan användningen ha underskattats. Trots det, menar forskarna, kan rekommendationer att undvika att ta både ibuprofen och ASA vara ogrundade.  I en medicinsk kommentar skriver biostatistikerna Stephen E Kimmel och Brian L Strom, Pennsylvania School of Medicine, att det inte går att göra några bestämda rekommendationer utifrån dagens kunskap om eventuella interaktioner mellan ASA och ibuprofen. I väntan på klargörande forskning bör användning av ASA och ibuprofen inriktas på att maximera effekten och minimera blödningar.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev