Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Iglar var effektivare än läkemedel vid osteoartrit i knät

Publicerad: 6 november 2003, 09:38

En behandling med iglar gav en signifikant bättre effekt på funktion, stelhet och smärtlindring hos patienter med osteoartrit i knät jämfört med lokalbehandling med det antiinflammatoriska smärtpreparatet diklofenak. Det framgår av en studie i tidskriften Annals of Internal Medicine.


Iglar är allmänt använt i traditionell medicin för att behandla lokal smärta. Preliminära resultat har pekat på att iglar skulle vara effektivt mot smärta.  För att utvärdera effekten gjorde forskare från bland annat Kliniken Essen-Mitte, Universitetet i Duisburg-Essen, Essen, Tyskland, en jämförande studie på 51 patienter med osteoartrit, ben- och ledinflammation, i knät.   24 patienter, slumpvist utvalda, behandlades vid ett tillfälle, dag 1, med 4-6 iglar. Övriga 27 patienter fick lokalbehandling med diklofenak (som bland annat säljs under produktnamnet Voltaren) dagligen i 28 dagar. Patienterna undersöktes 3, 7, 28 och 91 dagar efter det att studien inleddes.  Primär endpoint var smärta efter sju dagar. Igelbehandling gav betydligt bättre smärtlindring vid denna tidpunkt (p0,001). Dock var skillnaden i smärta inte signifikant efter 28 dagar. Däremot skiljde sig knäfunktion, stelhet och sammanlagda symtom signifikant åt till fördel för iglarna under hela tiden fram till sista uppföljningen. Livskvaliteten upplevdes förbättrad fram till dag 28.  Författarna konstaterar att igelterapi lindrar symtom hos patienter med osteoartrit i knät men att det återstår att utvärdera den fulla potentialen av behandlingen. De farmakologiska effekterna av igelsaliv behöver också förtydligas, anser de.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev