Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Implanterbara defibrillatorer går ofta sönder

Publicerad: 4 maj 2006, 13:44

Implanterbara defibrillatorer har oftare problem med funktionen än pacemakerapparater, enligt två nya studier. En granskning av avvikelserapporter till den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA visar att det var fem gånger vanligare att defibrillatorer hade störningar i funktionen och därför måste bytas ut.


Implanterbara defibrillatorer hör till den mest avancerade och komplexa typen av medicinteknisk utrustning. Den lilla elektrodförsedda dosan ger automatiskt hjärtat en elchock om patienten drabbas av ett livshotande kammarflimmer.

Tidigare gavs behandlingen endast till patienter som tidigare hade drabbats av hjärtstopp, och som bedömdes löpa hög risk för att återinsjukna. Men nya studier har visat att implanterbara defibrillatorer även räddar livet på patienter med svår hjärtsvikt med försämrad vänsterkammarfunktion. De nya resultaten har lett till en kraftig ökning av användningen av implanterbara defibrillatorer, ICD.

Nu har forskare för första gången studerat hur apparaterna fungerar i kliniken. Deras studie, som publiceras i tidskriften Journal of American Medical Association, Jama, bygger på avvikelserapporter till FDA under en tolvårsperiod, från 1990 till 2002.

Under hela perioden implanterades sammanlagt 2,25 miljoner pacemaker- och 415 780 ICD-apparater i USA. Av dem var det sammanlagt 17232 apparater som fick plockas ut igen på grund av att de inte fungerade som de skulle. Därav var 8834 pacemakerapparater och 8489 ICD-apparater. Sammanlagt dog 61 patienter på grund av problemen med apparaterna - 30 var pacemakerpatienter och 31 var ICD-patienter.

Risken för att behöva byta ut en implanterbar defibrillator på grund av bristande funktion var fem gånger högre än med en pacemaker i bröstet. Per 1000 insatta ICD var det 20,7 som behövde ersättas jämfört med 4,6 per 1000 insatta pacemakrar.

Forskarna, som arbetar vid Harvard Medical School i Boston och vid FDA, konstaterar att resultatet inte är så överraskande - med tanke på att en ICD är en betydligt mer sofistikerad apparat än en pacemaker.

Men det är ändå oroväckande att felincidensen inte minskade med åren - tvärtom. Medan behovet av att byta ut pacemakerapparater sjönk signifikant under studiens gång, blev den en markant ökning av antalet ICD-apparater som behövde bytas ut. Mer än hälften av ICD-bytena skedde under de tre sista åren av studien, från 1999 till 2002.

Situationen ser dock ut att ha förbättrats väsentligt de senaste åren. Det framgår av en annan studie, som publiceras i samma nummer av Jama. Där har forskare från delvis samma forskargrupp gjort en metaanalys utifrån tre internationella register med information om ICD- och pacemakeroperationer. Analysen bygger på data från åren 1998-2004.

Resultaten visar en kraftig ökning av antalet ICD-apparater som måste bytas ut under de fyra första åren, fram till 2002. Men därefter sjunker utbytesfrekvensen kraftigt.

Problem med batterierna var den i särklass vanligaste orsaken till utbytena, enligt denna studie.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev