Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Industrireklam påverkar läkare att förskriva mer

Publicerad: 26 november 2008, 17:13

Industrireklam påverkar läkare att förskriva mer

Läkemedelsföretagens information på vårdcentraler påverkar läkarnas förskrivningsmönster. Det visar en studie från Göteborg.


Läkare på vårdcentraler som får läkemedelsinformation från industrin förskriver mindre ra­tionellt, jämfört med kollegor som inte får sådan information.

– Det man kan fråga sig är hur denna information gynnar patienten och samhället som helhet, säger Daniel Carlzon, ST-läkare vid sektionen för klinisk farmakologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

För några år sedan stramades reglerna för läkemedelsinformation upp. Numera finns en överenskommelse mellan Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen om att informationen bland annat ska ”karaktäriseras av objektivitet”.

– Men det säger ju sig själv att informationen inte är objektiv, eftersom den kommer från producenten, säger Daniel Carlzon.

Jämförde vårdcentraler
Många läkare vill dock ha läkemedelsinformation, eftersom den är ett sätt att hålla sig uppdaterad inom olika terapiområden, och hävdar bestämt att deras förskrivning inte påverkas av den.

– Det rimliga är dock att tro att läkarna faktiskt påverkas, annars hade ju inte läkemedelsföretagen lagt ner så mycket pengar på den här typen av information som de ändå gör.

För att ta reda på fakta jämförde Daniel Carlzon och hans kollegor samtliga 25 vårdcentraler inom Primärvården Göteborg.

21 av vårdcentralerna besvarade en enkät med frågor om vårdcentralernas egenskaper och förutsättningar, bland annat vilka källor till läkemedelsinformation de hade.

Sedan korrelerades svaren med hur läkarna på de olika vårdcentralerna förskriver, uppgifter som togs från det nationella registret över försålda läkemedel.

Det som studerades var hur väl vårdcentralerna uppnådde Västra Götalandsregionens mål för en rationell läkemedelsförskrivning inom sex olika områden.

Ett av dessa mål var förhållandet mellan mängden ACE-hämmare och ARB-läkemedel för behandling av högt blodtryck, där de senare är betydligt dyrare än de förra.

Två andra mål var andelen generisk omeprazol av alla förskrivna protonpumpshämmare och andelen simvastatin av det totala antalet statiner, för behandling av höga blodfetter. De tre återstående målen rörde behandling med antidepressiva läkemedel.

Stora skillnader i målen
Av de 21 vårdcentraler som besvarade enkäten uppgav 17 att de tog emot producentbunden läkemedelsinformation.

De vårdcentraler som tog emot läkemedelskonsulenter nådde i median upp till endast ett av de sex målen, jämfört med 3,5 för de vårdcentraler som inte fick sådan information. Skillnaden var statistiskt signifikant.

– Men det skiljer inte bara i antalet uppnådda mål, utan även om man tittar på den absoluta förskrivningen. Då ser man också en signifikant skillnad mellan vårdcentraler som tar emot respektive inte tar emot producentbunden läkemedelsinformation, säger Daniel Carlzon.

Enligt honom väcker studien frågan om vilken nytta denna typ av läkemedelsinformation gör, eftersom inköpen av läkemedel subventioneras med offentliga medel.

”Tror att man inte påverkas”
– Som förskrivare tror jag inte att man är medveten om att man faktiskt påverkas. Det är samma sak som med tv-reklam. Man tror att man inte påverkas, men en vacker dag vaknar man upp i en Hästen-säng i alla fall. Men frågan är om jag sover skönare för det, säger Daniel Carlzon.

Han är medveten om att information behövs, men tycker att landstingen bör satsa mer på oberoende läkemedelsinformation, för att ge både patienter och läkare bättre möjligheter att objektivt värdera för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ.

» Läkemedels-lära

Onsdag den 26 november
Poster nr 10, Rundvandring 11.00-12.00, hall B
Samband mellan läkemedelsinformation från läkemedels-industrin och förskrivning i primärvården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev