Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Infektion av nya bakteriestammar försämrade KOL-patienter

Publicerad: 15 augusti 2002, 08:38

Hur sambanden ser ut mellan bakteriella infektioner och försämring av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har varit oklart. En ny studie i dagens utgåva av New England Journal of Medicine pekar på att en KOL-patient löper en fördubblad risk för försämring i lungsjukdomen vid infektion av en ny bakteriestam.


När man tidigare har analyserat förekomsten av bakterier i upphostningsprov hos patienter med KOL har man inte sett någon skillnad. Man har funnit samma bakterier vid stabil sjukdom och vid försämring av sjukdomen, exacerbationer. Dock har man då inte analyserat olika stammar av bakterierna.  Forskare, vid bland annat Veterans Affairs Western New York Healthcare System i Buffalo, USA, följde 81 patienter med KOL under 56 månader.  Information om sjukdomen och prov från upphostningar togs varje månad och vid exacerbationer. Bakteriestammar av arterna Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae och Pseudomonas aeruginosa analyserades i upphostningsproven.  Totalt gjordes 1975 besök under studiens gång, varav 374 vid exacerbationer. I genomsnitt hade varje patient 2,1 exacerbationer per år.  När en för patienten ny bakteriestam registrerades hade 33 procent av patienterna samtidigt en exacerbation. Vid besök där ingen ny bakteriestam inte förekom hade endast 15 procent av patienterna en samtidig exacerbation.  Särskilt tydligt samband fanns mellan infektion av en ny stam Moraxella catarrhalis där risken för samtidig exacerbation var tredubblad. För en ny stam av Haemophilus influenzae eller Streptococcus pneumoniae ökade risken med 69 respektive 77 procent.  Författarna menar att deras studie stöder tesen att bakterier har en aktiv roll när KOL försämras. I en medicinsk kommentar vill dock Nick R Anthonisen, Winnipeg, Kanada, tona ner betydelsen. Bland annat finns det skäl att anta att en virusinfektion är inblandad i var tredje KOL-exacerbation.  Anthonisen menar också att studien inte lär förändra den kliniska behandlingen, eftersom antibiotika är ett vanligt inslag. Men studien aktualiserar diskussionen om vilken typ av antibiotikum som bör användas - inte minst mot bakgrund av de ökade problemen med resistenta bakterier. Bredspektrumantibiotika används ofta trots att det finns lite bevis för att de är överlägsna äldre smalspektrummedel.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev