Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Infektion i urinvägar gav blodpropp i benet

Publicerad: 30 mars 2006, 15:42

Infektioner kan öka risken att drabbas av djup ventrombos, blodproppar i framför allt benen. Det har engelska forskare funnit. Skadade blodkärl kan vara förklaringen.


Teorin att infektioner kan öka risken för hjärt-kärlhändelser är inte ny. Tidigare forskning har visat att infektioner till viss del kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Nu visar brittiska forskare från bland annat London School of Hygiene and Tropical Medicine, att också risken för DVT, djup ventrombos, ökar i samband med infektioner. I en studie som publiceras i dagens nummer av tidskriften Lancet visar de att risken fördubblas i samband med urinvägsinfektioner eller infektioner i luftvägarna.

Sammanlagt 7278 stycken äldre patienter med DVT har ingått i den aktuella studien. Alla dessa ingår i ett stort brittiskt patientregister och bland dem försökte forskarna hitta DVT-patienter som också hade drabbats av infektioner i urinvägar eller luftvägar. Därtill försökte de kartlägga om infektionen slagit till just före blodproppen.

Resultaten av registeranalysen visade en tydlig koppling mellan infektion och blodpropp. Normalt drabbas 2 personer av 1000 av DVT under ett år, men efter infektion förändrades alltså detta.

Allra högst var risken de närmaste två veckorna efter infektionen. Då var blodproppsrisken fördubblad efter såväl urin- som luftvägsinfektion. Risken avtog sedan med tiden och var inte normaliserad förrän efter ungefär ett halvår.

Vilken mekanism som gör att infektioner ökar risken för blodproppsbildning är inte helt klarlagd. Forskarna tror dock att skador i blodkärlens väggar och försämrad endotelfunktion sannolikt bär skulden. Det är i alla fall vad tidigare studier visat, skriver de. Den exakta mekanismen återstår nu att utröna i nya studier.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev