söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Inför en gemensam plattform för journalsystemet”

Publicerad: 10 mars 2014, 07:18

Sverige bör gå över till en gemensam plattform för journalsystemet och införa automatisk överföring från systemet till kvalitetsregistren. Det är lönsamt på sikt, anser Nicklas Sandström (M).


Sverige har i dag sex olika större journalsystem och till dessa finns  det ett hundratal olika moduler med olika funktioner. Det kan vara extra  program för till exempel röntgen, provsvar eller läkemedel. Det är i  grunden en ohållbar situation att en nation med 9,6 miljoner människor  och 21 olika huvudmän ska uppfinna hjulet gång på gång. Sverige bör på  sikt övergå till en gemensam plattform med ett enda journalsystem. Till  denna plattform kan sedan olika leverantörer utveckla olika moduler som  lätt kan integreras i befintligt system.  

I dagsläget finns det  över hundra olika kvalitetsregister. De nationella kvalitetsregistren  har möjliggjort en patientsäkrare sjukvård genom att skynda på  utfasandet av gamla metoder och arbetssätt samt bidragit till säkrare  införande av nya läkemedel och medicintekniska produkter.

Ett  problem med kvalitetsregistren är att de inte har någon naturlig  koppling till journalsystemet utan att uppgifterna för det mesta måste  föras över manuellt. Denna koppling mellan register och journal måste  lösas för att vården ska fortsätta utvecklas och personalen kunna  utnyttjas på ett bättre sätt. De svenska kvalitetsregistren är en  guldgruva som i dagsläget inte nyttjas fullt ut. Med ett integrerat  journalsystem skulle data kunna överföras automatiskt från journalsystem  till kvalitetsregister, något som blir snabbare, säkrare och billigare.

Att  detta skulle betyda tillfälligt ökade kostnader initialt uppvägs av ett  mer patientsäkert journalsystem som kan bli det viktiga stöd som det  dagliga vårdarbetet behöver.

Det saknas beräkningar av vad  kostnader för bristande it-system kostar vården i form av ekonomiska  förluster och vårdskador, men det är inte orimligt att anta att det är  mycket stora summor. Ett väl fungerande it-system är fundamentalt för  ett patientsäkert informationsutbyte och dokumentation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev