Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Informationsgranskningsmannen får kritik

Publicerad: 11 januari 2013, 13:32

Läkemedelsföretaget Abbotts missnöje med hur Pfizer argumenterat som svar på en upphörandeuppmaning leder inte till någon NBL-avgift.


Abbott Scandinavia AB gillade inte Pfizers marknadsföring av läkemedlet Enbrel, mot olika former av artrit. I annons och monter för läkemedlet hade Pfizer använt sig av en bild på en vägskylt med rubriken ”Välj väg för långsiktig effekt”. Skylten för Enbrel riktades åt ett håll, andra pekar åt ett annat håll. De andra skyltarna hade följande rubriker: ”Neutraliserande antikroppar”, ”Minskad effekt pga neutraliserande AK” och ”Doseskalering pga neutraliserande AK”.

I en upphörandeuppmaning gjorde Abbott gällande att annons och monter stred mot läkemedelsbranschens etiska regelverk. Pfizer skrev i sitt svar till Abbott att montern skulle klargöras och nyanseras.

Men det hindrade inte Abbott från att göra en anmälan till Informationsgranskningsmannen. IGM fann dock ingen anledning att anmärka på Pfizers marknadsföring eftersom företaget lovat ändring.

Abbott överklagade beslutet till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, med argumentet att Pfizers sätt att argumentera i upphörandeuppmaningen gjorde att löftena om ändring inte var trovärdiga.

NBL skriver i sitt beslut att ett läkemedelsföretag inte får anmäla ett annat företag till IGM om det kritiserade företaget har lovat att vidta ändringar efter en upphörandeuppmaning, såvida det inte senare visar sig att man struntat i det. En anmälan får dock göras om företaget ändrar sin marknadsföring men inte vill godta ändringen som en rättelse. Om en anmälan kommer in för tidigt i processen bör IGM avvisa anmälan, inte bedöma den i sak, enligt NBL:

”Med tanke på hur reglerna om upphörandeuppmaning är utformade borde IGM:s resonemang dock ha lett till att Abbotts anmälan avvisades, inte att den bedömdes i sak”, skriver NBL.

Därför avskrivs Abbotts anmälan i NBL och nämnden befriar också Abbott från den IGM-avgift som företaget ålagts att betala.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev