Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Inga regler om blandningar mellan människa och djur

Publicerad: 16 december 2008, 14:33

Inga regler om blandningar mellan människa och djur

Foto: Foto: Photos.com

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har lämnat en skrivelse till regeringen för att få till en lagstiftning om forskning där material från människor och djur blandas.


”Det kanske i dag framstår som biologiskt osannolikt att ett blandväsen mellan människa och djur skulle utvecklas bortom mycket tidiga utvecklingsstadier i laboratoriet. Ändå bör man reflektera över att lagstiftningen inte täcker fenomenet”, skriver Smer till regeringen.

Smer ställer sig exempelvis frågande till överförandet av mänskligt material till mycket närstående arter, som de stora aporna.

Sedan länge blandas både genetiskt material och celler från djur och människa inom forskningen. Ett exempel är pre-embryon som skapas av mänskliga cellkärnor som förs in i ägg från djur – en metod som bland annat används för att undersöka mekanismen för omprogrammering av DNA till ett embryostadium, enligt Smers skrivelse.

Kunskaperna kan användas för att vidareutveckla metoder för att framställa stamceller direkt från kroppsceller, utan att använda sig av mänskliga embryon.

EU har finansierat projektet Chimbrids för att se över användningen och regelverk kring hybrider mellan människa och djur internationellt. Enligt en delrapport framtagen av Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, är det tydligt att Sverige saknar sådan lagstiftning.

Förutom Australien, Kanada och USA, där hybridembryon förbjudits, saknar de flesta länder regler för hybridembryon mellan människa och djur.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev