Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Inga respengar avsatta för vård inom garantin

Publicerad: 1 november 2005, 12:35

Hittills har inga landsting avsatt extra pengar för ökade resekostnader i samband med vårdgarantin.


- Vi räknar inte med att patienterna kommer att börja resa vitt och brett så fort garantin börjar att gälla, säger Niklas Rommel, kontaktperson för vårdgarantin i Landstinget i Uppsala län.

Denna vecka träder vårdgarantin, som innebär att alla patienter har rätt till behandling inom tre månader, i kraft. Om det egna landstinget inte klarar av tidsgränsen ska patienten erbjudas behandling i ett annat landsting.

Som Dagens Medicin tidigare har berättat är det få landsting som räknar med att klara av garantin på egen hand. I slutet av september var det bara två av landets 21 sjukvårdshuvudmän som uppgav att de klarar att uppfylla vårdgarantin i det egna landstinget. Svårast att hinna med har ortopedin och kirurgin, se Dagens Medicin nr 38/05.

De patienter som tidigare har fått vård utanför landstinget genom att nyttja det fria vårdvalet har fått betala resa och uppehälle själva. Vårdgarantin innebär att hemlandstinget ska stå för dessa kostnader. Trots detta har en övervägande majoritet av landstingen inte satsat några extra pengar på detta.

Ses som liten och osäker post  Dagens Medicin har varit i kontakt med samtliga sjukvårdshuvudmän och inget landsting har budgeterat för ökade reskostnader i samband med vårdgarantin. Några sjukvårdshuvudmän - Stockholm, Halland, Västernorrland och Gotland - uppger att de har gjort grova beräkningar på ökade kostnader och att dessa ingår i den totala summa som har avsatts för vårdgarantin. Men övriga landsting uppger att de inte har gjort några beräkningar av resekostnaderna.

Framför allt tre förklaringar ges till detta:   -Det är i nuläget svårt att veta hur många patienter som måste erbjudas vård i annat landsting.  -Resandet kommer inte att öka så mycket, eftersom patienter föredrar att vänta lite längre om de har ett datum för vård i hemlandstinget.  -Reskostnaderna i samband med vårdgarantin blir en försvinnande liten post i den totala budgeten för sjukresor.    Landstinget Västernorrland har räknat med ökade kostnader i storleksordningen 1,5 miljoner kronor för resor och boende utanför länet.

- Då antar vi att det rör sig om 500 personer första året. Med tanke på att landstinget årligen betalar 50 miljoner kronor för sjukresor är detta en marginell ökning och vi räknar med att klara den inom de ramar vi har, säger Bo Nylén, ekonomichef för enheten landstingsservice i Landstinget Västernorrland.

Flera landsting uppger att deras ambition är att klara vårdgarantin på hemmaplan. De pekar också på att det är mycket möjligt att patienterna själva väljer att tacka nej till vård i andra landsting.

- Man får inte glömma att vårdgarantin är ett erbjudande och vi vet inte i förväg hur många som väljer att åka till ett annat landsting, säger Åsa Berling, kontaktperson för vårdgarantin i Region Skåne.

Tror att många väljer hemmaplan  Johan Calltorp, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting för vårdgarantin, tror inte att patienterna kommer att börja åka kors och tvärs över landet så fort som vårdgarantin träder i kraft.

- Erfarenheten visar att de flesta patienter vill få behandling på sitt sjukhus. Får de väl en tid för behandling väljer nog många hemsjukhuset, även om det betyder att de får vänta fyra eller fem månader, säger han.

Samtidigt är Johan Calltorp förvånad över att landstingen inte har skjutit till pengar för ökade reskostnader i nästa års budget.

- Det är ju klart att det kommer att bli en ökning av resorna både inom och utanför det egna landstinget - det måste landstingen vara beredda på, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev