Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ingen ansvarsfrihet för förra regionstyrelsen i Skåne

Publicerad: 26 mars 2003, 12:19

Den tidigare regionstyrelsen i Skåne bör inte få ansvarsfrihet för perioden januari till november förra året. Det slår revisorerna i Region Skåne fast i en rapport som presenterades i dag, onsdag. Orsaken är det kraftigt växande underskottet i regionens finanser.


Om regionstyrelsen skulle nekas ansvarsfrihet är det enligt nyhetsbyrån TT första gången detta sker i något landsting eller region i Sverige.  Det är den förra, borgerligt dominerade regionstyrelsen, som nu prickas av de eniga revisorerna. Den regionstyrelse som tillträdde efter valet i höstas, och som leds av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, får ansvarsfrihet. Men revisorerna påpekar att även den nuvarande regionstyrelsen inte gjort tillräckligt mycket för att hindra det växande underskottet i Region Skånes ekonomi.  Den förra regionstyrelsen får ta emot hård kritik av revisorerna. De konstaterar att de gav styrelsen en anmärkning förra året med anledning av att ekonomin redan då gick uselt, med ett underskott på drygt 1 miljard kronor för 2001. Då lovade regionstyrelsen att utöka den ekonomiska styrningen och att budgetramen inte skulle överskridas.  Så skedde inte, konstaterar revisorerna. Underskottet för 2002 blev drygt 1,7 miljarder kronor.  Den förra regionstyrelsen har brustit på flera punkter, enligt revisorerna.  * Den har inte åstadkommit den samordning och styrning av verksamheterna som den lovat.  * Den har brustit i sin uppsikt över flera nämnders verksamhet.  * Sjukfrånvaron bland de anställda i regionen har fortsatt att öka under 2002, trots styrelsen målsättning att den ska minska med 10 procent till och med år 2004.  * Stora brister i hanteringen av ekonomin har konstaterats inom primärvården.  * En upphandlingspolicy för avtal saknas och bör snarast införas. Revisorerna är kritiska till de "ramavtal" som Region Skåne träffat med olika leverantörer och vill med policyn kontrollera att avtalen inte bryter mot lagen om offentlig upphandling.  Den nuvarande regionstyrelsen får också ett klart uppdrag av revisorerna: att snarast reda ut oklarheterna kring vilket politiskt organ som ska ta ansvaret för om budgeten överskrids. Om ett sjukhus överskrider sin budget - är det då distriktsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionstyrelsen som ska ta det politiska ansvaret för detta, undrar revisorerna.

FOTNOT: Revisorernas rapport finns på www.skane.se, under "Press".

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev