Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ingen fördel med intensiv blodsockersänkning

Publicerad: 9 Juni 2008, 09:16

Intensiv behandling för att normalisera blodsockret hos diabetiker minskade inte antalet hjärt-kärlhändelser, men den var inte heller skadlig. Detta enligt den amerikanska studien Veterans Affairs Diabetes Trial, VADT.


I studien, som presenterades på ett möte arrangerat av American Diabetes Association, ADA, i San Francisco under gårdagen, ingick 1791 amerikanska krigsveteraner som i genomsnitt var 60 år gamla. När de inkluderades hade de alla höga HbA1c-värden, som är ett mått på blodsockerkontroll över tid. En majoritet av patienterna hade också högt blodtryck, höga blodfetter och var överviktiga.

 Alla i studien behandlades med blodtrycks- och blodfettsänkande läkemedel och fick utbildning om vikten av livsstilsförändringar. Cirka hälften av patienterna fick utöver detta en mer aggressiv behandling med läkemedel, inriktad på att förbättra blodsockerkontrollen. Även de övriga patienterna i studien var dock relativt välbehandlade.

Enligt studieresultaten minskade antalet hjärt-kärlhändelser något hos de intensivbehandlade efter i genomsnitt drygt 6 år, men skillnaden mellan grupperna var inte signifikant.

Därmed har på kort tid tre stora, något olika upplagda studier av intensiv blodsockerinriktad behandling presenterats. Den största, Advance, visade precis som VADT-studien varken fördelar eller nackdelar med intensivbehandling vad gäller hjärt-kärlhändelser, medan Accord pekade på en förhöjd risk för fatala kardivaskulära händelser.

VADT-studien är med sina 1791 patienter mindre än de övriga nya studierna.

- Att man inte kunde visa på någon effekt kan ha berott på att studien var underdimensionerad, säger Peter Nilsson, docent vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Accord- och Advancestudierna publicerades slutligt i det senaste numret av tidskriften New England Journal of Medicine. Resultaten var delvis redan kända, se exempelvis Dagens Medicin nr 16/08. Nu presenterades dock så kallade subgruppsanalyser från Accord som pekar på vissa fördelar när det gäller antalet icke-fatala hjärtinfarkter hos de intensivbehandlade patienterna.

- Detta överskuggas dock av nackdelarna i form av ökad dödlighet, säger Peter Nilsson.

Enligt ledarskribenter i New England Journal of Medicine är en gemensam nämnare för studierna att man generellt sett färre hjärt-kärlhändelser än förväntat hos såväl de normalt som intensivt behandlade patienterna. Detta ska enligt skribenterna tolkas som en framgång för den moderna diabetesbehandlingen, som är  framgångsrik även när den inte tillämpas fullt ut .

 - Min slutsats av studierna är att multipel riskfaktorkontroll är grundstenen i behandling av typ 2-diabetes, där man måste vara försiktig att drastiskt sänka glukosnivåerna hos multisjuka och sköra patienter, säger Peter Nilsson.

Mer om studien på ADA:s hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev