Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ingen könsskillnad i risk för lungcancer för rökare

Publicerad: 3 Juni 2004, 07:13

Det finns inga skillnader i risken för lungcancer mellan kvinnor och män som röker. Den slutsatsen dras i en amerikansk studie av kvinnliga sjuksköterskor och manlig sjukvårdspersonal som presenteras i Journal of the National Cancer Institute - Cancer Spectrum.


Tidigare fall-kontrollstudier har pekat på att rökning kan vara mer riskfyllt för kvinnor än män; att kvinnor skulle ha större risk att drabbas av  lungcancer vid samma rökvanor, jämfört med män.  Forskare vid bland annat Channing Laboratory, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA, analyserade data för 60 296 kvinnor som ingick i Nurses' Health Study och 25 397 män som ingick i Health Professionals Follow-up Study. Deltagarna var i åldern 40-79 år. Dessutom studerades sex publicerade prospektiva befolkningsstudier som tillät jämförelser i cancerrisk mellan könen.  Under perioden 1986-2000 inträffade 955 fall av primär lungcancer bland kvinnorna och 311 fall bland männen i studien. Incidensen var 253 fall per 100 000 kvinnor och 232 fall bland män som rökte. Bland de som rökt tidigare var incidensen 81 fall respektive 73 fall.  När data justerats för ålder, antal rökta cigaretter per dag, ålder vid rökstart och tid som förflutit efter ett eventuellt rökstopp fanns inga skillnader i risk för lungcancer mellan män och kvinnor. Ingen av de publicerade studierna stödde heller hypotesen om att det skulle finnas skillnader mellan könen.  Forskarna drar slutsatsen att det tycks som att kvinnor inte har någon högre risk att drabbas av lungcancer på grund av rökning. Fortsatt forskning bör inriktas på att förbättra det förebyggande arbetet för både män och kvinnor.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev